Dopis kritikovi Miloše Formana

03.05.2018 18:06

Květen 2018

Vážený Romane,

Před časem mne oslovil jeden dobrý přítel s dotazem, co říkám Vašemu textu o Formanovi. Bylo jasné, že se mu velmi nelíbil.

Článek jsem si vyhledal a musím přiznat, že jsem z něj nebyl šťastný. Reaguji jenom proto, že jste všeobecně považován za předního zástupce myšlení odlišného od toho, které dnes dominuje ve veřejné sféře, a proto případná slabost nebo podivnost Vaší argumentace bude připisována i ostatním odpůrcům převládajícího ducha.

Ta první moje výhrada je, že použít na hodnocení nějakého filmu hned tří kritérii nejtěžší váhy – dobra, krásy a pravdy – je zcela nepřiměřené. Jednak jsou to kriteria přímo odvozená z podstaty Boha a tak jim samozřejmě nemůže v plné míře dostát nic z tohoto světa. Za druhé i předmětně je to zcela nemístné – je to jako použít spektometr na zjištění, které jídlo v restauraci je nejchutnější nebo které šaty někomu nejvíce sluší, který obraz je nejhezčí nebo která povídka je nejlepší. Rozhodující je přece vnímání těch, kteří ta jídla konzumují, kteří se na dotyčného či dotyčnou dívají, dtto s obrazem a těch, kdo povídku čtou. Říci o nějakém obrazu např. od Kamila Lhotáka, že je v něm sice krása, ale chybí v něm dobro a pravda, je absurdní, protože od obrazů čekáme a žádáme obvykle právě krásu. S filmy je to obdobné. Žádáme od nich různé věci podle toho, kdo jsme, v jaké době žijeme, co zrovna cítíme atd.  Proto považují např. Vaše hodnocení Lásek i Hoří má panenko za zcela absurdní. Oba filmy byly ve své době nesmírně vítaným osvěžením v záplavě oficiálních podání žité reality. Nic víc, nic míň.

Druhá výhrada je vůči Vašemu zcela zbytečnému výpadu proti tomu, co správně nazýváte primitivní protikatolickou propagandou.  Konstatovat, že jste film o Goyovi neviděl, ale že jste si jist, že se bude jednat právě o tuto primitivní protikatolickou propagandu, není jednoduše legitimní argument. Jak jste si jist, že se v tom filmu tvrdí, že inkvizice byla větší zlo než jakobínská hrůzovláda? Navíc bych chtěl varovat mezi srovnávání počtu mrtvých rukou inkvizice na straně jedné a počtem zavražděných během jakobínské vlády na straně druhé. Jednak si násilné potlačování herezí vyžádalo větší počet mrtvých než jen 3 000, ale to je konec konců detail. Nepopiratelným faktem je, že hrozba krutých trestů za herezi – často se přitom vůbec nemuselo jednat o herezi aktivně hlásanou – visela nad hlavami Evropanů dlouhá staletí, zatímco jakobínské běsnění trvalo něco málo přes rok. Navíc jen málokdo by dnes  - snad kromě komunistů – jakobínský teror obhajoval.

Třetí výhrada se týká Vaší prosby, aby Bůh dopřál nyní klid jeho zmatené a pomýlené duši. Chtěl jste tím vyjádřit, že navzdory dosti nepříznivému odsudku jeho celoživotního působení, jste prost jakékoli zášti a přejete mu jen to nejlepší. To je samozřejmě přímo povinnost nás křesťanů. Bohužel v uších převážně agnostických čtenářů to působí nesmírně nabubřele – jakoby jste si osoboval právo soudce nad jeho životem, jakoby jste měl dokonalý vhled do jeho duše.

A konečně bych se rád zmínil o něčem, co považuji za jakousi argumentační vývrtku. Jedná se o tuto větu:

Proč byl ve svých filmech tak zapšklý, zatrpklý a žlučovitě nepřátelský vůči civilizaci a společnosti, která mu poskytla útočiště, zajistila svobodu, prosperitu a slávu nad všechna očekávání, jež coby prvorepublikové nemanželské dítě z Čáslavi mohl realisticky mít?

 

Jedná se o slovo „nemanželský“. To jste použil jako vyjádření toho, že byl v méně výhodné pozici než by byl, kdyby byl synem manželským.

Jak oba víme, ztráta posvátnosti manželství je jedním z hlavních znaků úpadku naší civilizace. Přesto musíme uznat, že dřívější úcta k manželství byla, jak to prostě u lidstva poškozeného hříchem chodí, pro mnoho lidí záminkou pro diskriminaci a přímo pohrdání „bastardy“.  Tato záminka ale ztratila svoji působnost teprve s mizením posvátnosti manželství – tedy s úpadkem naší civilizace.

Předpokládám, že vyčítáte Formanovi nenávist vůči oné civilizaci, která uznávala posvátnost manželství a ve které se v jisté míře bastardi diskriminovali. Avšak civilizace, která mu poskytla onen roh hojnosti, už vůbec nerozlišovala – bohudík – mezi dětmi podle toho, komu se narodily. Takže pro něj nebyl žádný důvod ji ocenit za to, že navzdory jeho nemanželskému původu byla vůči němu tak štědrá.

Z tohoto důvodu mi připadá vypíchnutí jeho nemanželského původu jako nerelevantní. Navíc jste bohužel u mnohých čtenářů vyvolal dojem, že ve Vašich očích je nemanželský původ určitá vada dotyčného na kráse. Což je velmi nedobré.

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2009 Pavel Bratinka Všechna práva vyhrazena.