Životopis

 

1946 - jsem se narodil v Bratislavě

Od 1950 žiji trvale v PrazePavel Bratinka – Životopis

1964 – 1968 studium na Fakultě jaderné a technické fyziky ČVÚT

V červenci 1968 jsem odjel na roční studijní pobyt na Technische Hogeschool v Delftu, Nizozemí, kde jsem vypracoval diplomovou práci. Do vlasti jsem se vrátil v listopadu 1969.

V září 1970 jsem obhájil diplomovou práci a složil státnici.

V říjnu 1970 jsem nastoupil jako aspirant do Ústavu fyziky pevných látek ČSAV v Praze

Na jaře 1973 mi bylo vedením ústavu sděleno, že moje nečlenství v SSM vytváří hrozbu, že obvodní výbor KSČ mne nepřipustí k obhajobě kandidátské práce. Jako alternativu k SSM mi bylo nabídnuto členství v některé „nekomunistické“ politické straně Národní fronty. Po odmítnutí mi bylo vytknuto, že peníze investované do mého vzdělání takto přijdou vniveč. Částečně ze sympatií, ale i z důvodu naděje, že svůj postoj změním, mi vedení ústavu po 30.9.1973 (kdy tříletá aspirantura skončila) třikrát (6 měsíců, 3 měsíce, 1 měsíc) prodloužilo pracovní smlouvu. 31.7.1974 skončila moje kariéra fyzika.

Říjen 1974 brigáda v tiskárně Rudého práva

Listopad 1974 – nástup do Ústavu technického rozvoje a informací (UTRIN)

24.4. 1976 jsem se oženil s Václavou Zimovou, se kterou mám čtyři děti: Lucii, Terezu, Ondru a Petra

7.7.1981 se mnou UTRIN zrušil pracovní poměr s okamžitou platností pro hrubé porušení pracovní kázně spočívající – jak mi sdělila Státní bezpečnost – „v přechovávání a rozmnožování písemností napadající vedoucí úlohu KSČ a práci SNB“

3.8.1981 jsem nastoupil do podniku Úklid Praha jako počišťovač na stanici metra Sokolovská

1.8.1982 jsem nastoupil do podniku Metrostav jako topič

17.12.1989 jsem spolu s několika dalšími lidmi založil Občanskou demokratickou alianci a stal se jejím prvním předsedou

1.1.1990 jsem se stal zaměstnancem Koordinačního centra Občanského fóra a vykonával funkci místopředsedy její zahraniční komise

14.6.1990 jsem byl zvolen poslancem Sněmovny národů Federálního shromáždění České a slovenské federativní republiky.

V březnu 1992 jsem odstoupil z funkce předsedy ODA a navrhl Jana Kalvodu jako svého nástupce

1.8.1992 jsem byl jmenován náměstkem ministra pro mezinárodní vztahy České republiky a od 1.1.1993 náměstkem ministra zahraničí ČR

V červnu 1996 jsem byl zvolen do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a 3.7.1997 jmenován ministrem vlády bez portfeje. V rámci tohoto postavení jsem byl jmenován do následujících funkcí:

§ předseda Rady pro národnosti
§ předseda Rady vlády pro výzkum a vývoj
§ předseda Rady vlády pro zpravodajské a bezpečnostní služby
§ předseda Rady pro nadace
§ výkonný místopředseda Vládního výboru pro zdravotně postižené

V prosinci 1997 podala vláda demisi v souvislosti s pověstmi o tzv. „švýcarském kontě“ ODS

25.února 1998 jsem vystoupil z ODA z důvodu nesouhlasu s převratem ve způsobu  rozhodování o politice ODA

V červnu 1998 skončil můj mandát v Poslanecké sněmovně. Ve volbách 1998 jsem nekandidoval.

V listopadu 1998 jsem společně Liborem Kudláčkem, Jiřím Růžkem a Pavlem Štalmachem založil poradenskou společnost Euroffice Praha – Brusel a.s.. Tato společnost je součástí celoevropské sítě poradenství a zastupování zájmů podnikatelských subjektů při formování politiky institucí Evropské unie a jejích členských států. 

K 31.lednu 2017 jsem skončil svůj pracovní poměr v uvedené společnosti.

Vyhledávání

© 2009 Pavel Bratinka Všechna práva vyhrazena.