Články

Proč a jak EU - co politici neříkají

05.02.2018 18:27
Otištěno v časopise ECHO v říjnu 2017     Pro člověka bylo odedávna přirozené žít ve skupině s jinými lidmi a mnoho tisíc let už většinou žijí společně i s těmi, kteří nejsou ani jejich vzdálení příbuzní. Nebylo třeba žádné zvláštní inteligence k poznání, že tento způsob života poskytuje zásadně lepší podmínky než osamělá existence. Spolupracující skupina lidí dokáže zvládat věci, které by  jako jednotlivci nikdy zvládnout nedokázali. Především při získávání potravy, ochraně před přírodními živly a před nepřátelskými skupinami.    Život ve velké skupině ale...
>>

Polemika s komentářem o Brexitu

12.07.2016 12:11
  Evropská unie sekaček a drinků David Klimeš - komentátor HN   Hospodářské noviny  11. 7. 2016 Brexit probudil po celém kontinentu nevídanou vlnu frustrace z Evropské unie. Ale Británie jen odšpuntovala něco, co bylo na kontinentu přítomné. Kde se to však v Evropanech bere, když každý z nás musí souhlasit s tím, že unijní klub je to nejlepší, co se nyní jako politické a ekonomické zajištění nabízí? Tak se podívejme, o čem minulý týden hlasoval Evropský parlament, a pochopíme. Co myslíte, že se ze sáhodlouhého seznamu...
>>

Začalo to v pátek

23.03.2016 19:06
Otištěno v MFD 26.3.2016   Náš Parlament nedávno uzákonil Velký pátek jako státní svátek. Pozorovatel neseznámený s našimi reáliemi by to mohl považovat za příznak postupujícího návratu české společnosti k jejím kořenům tváří v tvář tlaku okolního světa. Hlavní důvod zavedení nového státního svátku byl však ryze světský a velká většina našich spoluobčanů si v nejlepším případě spojí tento den s dávnou popravou člověka jménem Ježíš, který kázal nezvyklou morálku, a proto narazil.  Jeho jediný význam budou nanejvýš spatřovat v tom, že nám...
>>

Znamení Vánoc.

26.12.2015 19:04
(otištěno 19.12.2015 v MFD s vynecháním tučně vyznačených slov)V atmosféře rozjitřené příchodem velkého množství lidí z muslimského světa zaznívají hlasy, často z nečekaných stran, o ohrožení naší evropské křesťanské civilizace. Mnozí řečnicí sice slovo"křesťanská" vynechávají, ale přesto zdůrazňují podstatnou odlišnost Evropy od světa formovaného islámem. Ačkoliv je tedy tato odlišnost denně přetřásána, těžko se běžný konzument sdělovacích prostředků dozví, v čem vlastně jsou základy Evropy odlišné. Jedná-li se vskutku o základy, pak by se o nich přeci mělo...
>>

Nejvyšší čas něco dělat!

26.12.2015 18:49
(Umístěno na www.ihned.czv listopadu 2015)Na rozdíl od 99%  času trvání organizovaných společností ovládaných úzkou vrstvou vládců žijeme v demokratickém uspořádání, kdy o směřování země rozhodují volby.  O výsledku voleb i o chování vlád rozhoduje to, jak se cítí většina obyvatel a komu přičítá zásluhu nebo naopak vinu za svoji situaci. Velkou roli v tom hraje samozřejmě ekonomická situace. Pokud je dobrá, tj. je nízká nezaměstnanost a příjmy většiny rostou, podpora extrémních a jurodivých politických stran je nízká. Pokud se alesituace začne zhoršovat, pak se pro uvedené...
>>

August

21.08.2015 18:05
Článek vyšel ve slovenském časopise Týžden k výročí srpna 1968        Vpád cizích vojsk do Československa v srpnu 1968 nebyl na první pohled žádnou jedinečnou událostí. Během lidských dějin byly vpády vojsk nebo hord na cizí území spíše běžnou událostí než nějakou výjimkou.  A ve dvacátém století v Evropě k tomu jevu docházelo dokonce mimořádně často. Přesto se ona událost vyznačovala hned několika rysy, které dávají důvod ji považovat za událost jedinečnou.     Za prvé jedinečnou mírou převracení odvěkých pojmů, kterou byla provázena. Všechny...
>>

Komunismus stále vedoucí?

03.01.2015 18:49
(článek byl otištěn v MFD 29.11.2014)      Dnes tomu bude 25 let, co byl z ústavy tehdejší ČSSR vypuštěn čl. 4:  Vedoucí silou ve společnosti i ve státě je předvoj dělnické třídy, Komunistická strana Československa, dobrovolný bojový svazek nejaktivnějších a nejuvědomělejších občanů z řad dělníků, rolníků a inteligence.       Článek sám svým zněním představoval černou díru pro jakoukoli ústavnost, neboť jednoduše oznamoval, že vedle všech ústavou definovaných orgánů zákonodárné, výkonné a soudní moci existuje v ČSSR jakási...
>>

O nerovnosti jinak.

26.06.2014 21:34
Otištěno v Hospodářských novinách 26.2.2014        V souvislosti s krizí minulých let se často hovoří i o rostoucí materiální nerovnosti uvnitř jednotlivých zemí. Lze narazit na řadu pojednání, ve kterých se uvádí, jak malé procento obyvatel disponuje velkým podílem na příjmech a majetku a jak se tento rozdíl oproti ostatním obyvatelům v posledních letech prohluboval. Obvykle se to ilustruje srovnáním mezi nejchudší desetinou obyvatel a nejbohatší desetinou, popř. jednoho procenta nejbohatších versus...
>>

Potřebujeme prezidenta?

23.11.2013 19:09
    Publikováno v MFD 14.11.2013 ve zkrácené podobě pod názvem Snění o prezidentovi V poslední době se hodně diskutuje o tom, jak by měl prezident vykonávat svoji funkci a zda by nebylo vhodné mnohem podrobněji v ústavě popsat co může a co nemůže, co musí a co nemusí. Myslím si, že je třeba problém uchopit z gruntu a položit si otázku, proč vůbec nějakého prezidenta potřebujeme. Odpověď dostaneme, pokud si položíme ještě původnější otázku , a sice jaké role podstatné pro demokratický stát zůstávají stále ještě neobsazeny poté, co jsou již vykresleny a přiděleny role...
>>

Pakt 1998

03.03.2013 12:00
    (Otištěno 2.3.2013 v MFD ve zkrácené verzi)     V kampani před prezidentskými volbami se znova objevila tzv. „opoziční smlouva“ z roku 1998. Rád bych využil vyvolání jejího přízraku ke shrnutí argumentů, proč tento pakt o rozdělení moci a pozic ve státě těžce poškodil politickou morálku v zemi – morálku, která se dodnes nevzpamatovala.     Ve volební kampani předcházející tomuto paktu vyhlásila ODS mobilizaci voličů proti levicovému nebezpečí údajně představovanému ČSSD.  Kampaň ODS lze shrnout následovně: Občané! Před...
>>
Všechny články

Záznamy: 1 - 10 ze 71

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vyhledávání

© 2009 Pavel Bratinka Všechna práva vyhrazena.