Články

Sen začínajícího konzultanta

25.07.2022 19:21
  Sen začínajícího konzultanta.     Nemám ponětí, jak se mi podařilo být svědkem níže vylíčené události a jakým způsobem se mi staly různé informace a obraty, které uvádím, samozřejmostí. Událost, které jsem byl svědkem, byla později známá jako Přijetí u Velkých Konzultantů. Proč se užilo adjektiva s velkým počátečním písmenem by mělo být jasné z průběhu onoho setkání. To se odehrálo v největším sále sedmihvězdičkového hotelu neznámého jména a neznámé lokality. Pokud jste dosud slyšeli pouze o nanejvýš pětihvězdičkových hotelech, pak se nepovažujte za neznalé...
>>

Získat svět, ale ztratit duši

03.05.2022 12:23
  Otištěno v Deníku N 3.5.2022 Slovo “NATO” se dnes vyskytuje ve sdělovacích prostředcích velmi často, ale téměř nikdy s připojeným vysvětlením, co to ve skutečnosti představuje. To velmi nahrává záměru vytvořit dojem, že se jedná o nějaký vojenský superstát disponující ohromnou armádou, která je připravena okamžitě napadnout jiné země na rozkaz nějakých generálů. Na vytváření tohoto obrazu pracovala sovětská a nyní ruská propaganda na plné obrátky od počátku vzniku NATO. Jenom tak mohla líčit možný vstup Ukrajiny do NATO jako hrozbu, že uvedený superstát se rozroste o ní a získá tak...
>>

Těžká doba dále ztěžkla.

16.04.2022 12:18
  Těžká doba dále ztěžkla. Publikováno v MFD na Bílou sobotu 16.4.2022   Těžká doba dále ztěžkla a poptávka po nějaké naději tudíž vzrostla. Bylo by proto velmi zajímavé se zeptat lidí na ulici, v co věří křesťané a co jim dává naději. Ačkoliv obecné povědomí o víře, která stvořila Evropu – a mimochodem v posledku celou vědu i naše mobilní telefony – se stále více vytrácí, stále ještě lze rozumně předpokládat, že většina tázaných by odpověděla, že křesťané věří „v ňákýho boha nebo co“. Ale odpovědi na další otázku po tom, v jakého boha věří, tj. jakými...
>>

Poučení pro zakladatele nových stran

07.02.2022 19:24
  Co si vzít jako poučení z devadesátých let pro ty, kteří by chtěli dnes založit novou politickou stranu. Strávil jsem v politice osm let. Je na čase shrnout zkušenosti – nikoliv z důvodů uchování paměti, ale pro zdůvodnění úkolu pro budoucnost. Úkol je mi jasný – potřebujeme založit politickou stranu! Dlužím ale zdůvodnění takového záměru, když dnes máme těch stran několik desítek. Zde je: Současné politické strany – bez rozdílu deklarovaného zaměření – působí rozkladně vůči Ústavnímu systému Integritě veřejných institucí a Důvěryhodnosti politického systému...
>>

Odpovědi na dotazy LN

17.06.2021 22:11
  Otištěno v Lidových novinách 16.6.2021   V čem vidíte smysl života? To je absolutní otázka, a tak nemohu než odpovědět absolutně. Smysl mého života nelze oddělit o smyslu života a existence všeho mimo mne. Oni druzí a ono druhé mělo a má podíl na mém vzniku a životě a zároveň já sám nepřetržitě okolí ovlivňuji. A smysl tohoto ohromného celku se teprve tvoří – není hotov, neboť čas stále běží. Pokud bych přijal myšlenku, že v tom a v tom ten smysl je, že jsem ho nalezl, pak bych nutně sám sebe od spoluúčasti na probíhajícím vytváření smyslu celku odřízl.  Byl by...
>>

Rok s pandemií a Velikonoce 2021

06.04.2021 21:59
Otištěno v  MFD na Bílou sobotu 3.dubna 2021 Asi mnohým z nás by dnes v čase Covidu-19 určitě lahodilo, kdyby o nás platila slova biblického žalmu 91: …… Nebudeš se bát ani nočních hrůz,  ani šípu, jenž létá ve dne, ani moru, jenž ve tmě kráčí, ani pohromy, jež pustoší v poledne. Ať padne po tvém boku tisíc  a deset tisíc po tvé pravici, ty zůstaneš mimo dosah.   Žalm 91 však jako podmínku pro tuto nedotknutelnost uvádí naprosté spolehnutí se na Boha Autor tohoto žalmu měl o Bohu představu jako bytosti vždy triumfální, která vrhá hory i obrovské říše do propasti...
>>

OSUDOVÁ ZÁVISLOST DEMOKRACIE

06.12.2020 21:56
  Příspěvek do sborníku k narozeninám Petra Pitharta   Petr Pithart patřil nepochybně k těm, kteří v časech totalitního režimu usilovali o jeho odstranění a nahrazení demokracií a tržním hospodářstvím. Zároveň ale náležel do poněkud menšího tábora těch, kteří nastolení demokracie a tržního hospodářství považovali za pouhý první krok k žádoucímu stavu společnosti, a nikoliv za konečný cíl, po jehož dosažení si budou moci všichni občané dát pohov a přestat pečovat o své občanské ctnosti a nezajímat se  o věci veřejné. Patřil jsem v tomto ohledu do stejného...
>>

Bílá sobota v čase koronaviru

11.04.2020 00:00
Otištěno v MFD 11.dubna 2020 Asi většina z nás ví, že dnes je tzv. Bílá sobota, kterou si spojujeme s Velikonocemi. Proč se jí ale říká bílá a hlavně, co si mají lidé v ten den připomínat, budou asi znát pouze křesťané. V křesťanském kalendáři katolické i některých dalších církví byl tento den uveden zcela odlišně od ostatních dní. Pro ně bylo vždy k danému datu uvedeno jméno světce, jehož památka se ten den slavila. Jenom u data, na které připadla velikonoční sobota – což je datum, které se každý rok mění – nebylo uvedeno nic. Příslušná kolonka zůstala prázdná –...
>>

Debaty s Rogerem byly velký požitek

18.01.2020 00:00
S Pavlem Bratinkou o tom, co našel Roger Scruton v komunistickém Československu a jak bytové semináře ovlivnily vývoj české společnosti po roce 1989. (otištěno v Lidových novinách, 18.1.2020)   Minulou neděli zemřel Roger Scruton, britský filozof, politolog a estetik, který byl v 80. letech minulého století jedním z hlavních organizátorů přednášek západních akademiků v takzvaných bytových seminářích. Pozdější zakladatel Občanské demokratické aliance Pavel Bratinka patřil mezi ty, kteří s ním spolupracovali a které ovlivnil.   Petr Zídek   Kdy...
>>

Článek k výročí ODA

17.12.2019 21:45
  (otištěno v Lidových novinách 19.12.2019 ) 17.prosince 1989 se sešlo 13 lidí částečně z disentu a částečně z oficiálních struktur a založili Občanskou demokratickou alianci – ODA. Zakladatelé považovali existenci politických stran ze nutnou podmínku pro demokracii. K tomuto názoru dospěli dávno před sametovou revolucí. Aby lid mohl určovat směřování země, potřebuje mít možnost volby – vybrat ty či ony osoby vyznávající plus mínus jejich pohled na svět a lidskou společnost a dát jim pravomoc tento pohled prosazovat. Svůj pohled na společnost ODA jasně definovala svým...
>>
Všechny články

Záznamy: 1 - 10 ze 87

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vyhledávání

© 2009 Pavel Bratinka Všechna práva vyhrazena.