O mediích dnes a bilance Trumpova působení

04.08.2018 21:11

 

 

Vážený .....

Díky za seznam témat. Rád bych přičinil dva komentáře.

Ten první se týká tématu medii, o kterých bude mluvit Šídlo. Uvědomil jsem si nedávno, že došlo k docela velké změně jejich postavení. Od vynálezu knihtisku stále panovaly obavy, že by media mohla ovlivňovat nevědomý lid špatným způsobem. Tyto obavy jsou samozřejmě na místě i dnes, ale oproti minulosti by k nim měla přistoupit i obava z toho, že lid bude naopak vykonávat špatný vliv na media – tedy na komerční media životně závislá na sledovanosti. Příkladem může být Vámi uváděná proměna Fox News ze zdroje konservativních myšlenek a postojů na v podstatě zdroj propagandy ve prospěch čehokoliv, co zrovna Trump řekne nebo provede. U nás je výstražným příkladem televize Barrandov. Vzhledem k neochotě bohatých lidí sponzorovat nějakou rozumnou televizi, zůstává vůči vlivu horších lidských sklonů imunní pouze veřejnoprávní vysílání – alespoň teoreticky.  Problémem je ovšem odstínění vlivu politiků na toto vysílání a oddělování zpravodajství od případných komentářů

Bylo by vhodné toto téma během diskuse alespoň nadhodit.

 

Druhý komentář se týká Vašeho příspěvku o dosavadní bilanci Trumpova prezidentství. Zřejmě se hodláte soustředit na bilanci konkrétních politických kroků, která sama o sobě není – až na dosavadní celní kroky – špatná.

Jenomže to bohužel není celá story. Jsou zde i obrovská negativa, která je nutno položit na váhu.

Jedná se o narůstající státní dluh +  budoucí bankrot sociálních/zdravotních systémů. Trump nejenže ani slůvkem nenapadl „carpe diem“ demokratických vlád, ale situaci zhoršil daňovou reformou, která povede k propadu vládních příjmů. Co se týče rozpočtové disciplíny, proměnil Republikány v Demokraty, resp. v jejich levé křídlo! Clintonová by si sotva vedla hůř.

Dále se jedná o kulturní válku, ve které on nejenže neposkytuje žádné vedení, ale celým svým životním stylem ztělesňuje bezuzdnou poživačnost, osvobození ega od jakýchkoliv zábran, což bylo hybatelem všech ničivých trendů, počínaje potraty a konče právem homosexuálů na to, aby i zákon považoval jejich vztahy za rovnocenné s manželstvím muže a ženy. A můžeme jít dále. Jak dobře víte, na spoustě amerických univerzit žádají různé skupiny, aby nebyly vystaveny řečníkům, které říkají věci, jež posluchačům způsobují nepříjemné pocity. A porovnejte to s tím, jak Trump reaguje na nesouhlas s jeho výroky či chováním. Sám dokonce vyjádřil přání, že by se mělo něco dělat se zákony, podle nichž lze žalovat pomluvy. Prostě omezit svobodu slova.

 

Ačkoliv kdekdo považuje otázku cel za věc nemající nic společného s kulturou, natož s „duchovnem“, není to docela pravda. Svobodný obchod v posledku stojí a padá s tím, zda považuji za žádoucí a prospěšnou spolupráci se vzdálenými lidmi, které nemohu ovládat, kteří se mi nemusí klanět a kterým, pokud od nich chci něco získat, musím učinit protislužbu na bázi „já pán, ty pán“. To je samo o sobě duchovní postoj. Od svého založení byla Amerika citadelou této mentality uvnitř sebe sama a od druhé světové války byla hlavním jejím šiřitelem ve světě – k ohromnému prospěchu sebe sama i celého světa. Toto Trump nyní obrátil v pravý opak. Vůbec ne tím, že uvalil clo na nějaké čínské výrobky. Pokud druhá strana krade intelektuální vlastnictví amerických firem, pak jsou odvetné akce na místě.  Zvrat představují jeho doprovodné komentáře v tom smyslu, že pokud si od někoho něco koupím a on si přitom nekoupí za stejné peníze něco jiného ode mne, pak mne o ty peníze okradl.  Je sice pravda, že v tomto případě šílenost takovýchto výroků usnadní ostatním politikům – doma i ve světě - se mlčky dohodnout je naprosto ignorovat, ale postavení obhájců volného obchodu všude ve světě to oslabí přesně v době, kdy vědomí, že volnému obchodu vděčíme za svůj blahobyt (a za mír), v demokratických zemích slábne.

Dále je zde už úplná hora autentických Trumpových výroků/tweetů,  z nichž jeden každý by ještě před pár lety zlomil vaz jakémukoliv kandidátovi na politický post  nebo vyvolal tsunami požadavků na rezignaci, a z nichž mnohé potvrzují, že nepřátelé Ameriky – jak domácí, tak zahraniční – měli pravdu. Viz namátkou:

  • Mezi Ruskem a Amerikou není rozdíl co do zacházení s politickou opozicí – v obou státech se vraždí.
  • Účinný postup proti muslimskému teroru spočívá ve střílení muslimských zajatců kulkami namáčenými v prasečí krvi. Španělé by se tím měli inspirovat
  • Americké volby budou zfalšovány
  • Kim Čong-un miluje svůj lid. Naše vojenská cvičení s jihokorejskou armádou jsou provokací.

K tomu je třeba připočíst urážky čelných politiků vlastní země i spojeneckých zemí - a naopak neskrývaný obdiv k diktátorům či přímo hrdlořezům  z nepřátelských zemí.

A konečně stálý proud lží a chvástání přiměřené úrovni zkaženého puberťáka. Inkoherentní výroky v zápětí inkoherentně vyvracené. Mnoho rodičů dětí, které by vykazovaly takové chování, by s nimi běhalo po psychologických a psychiatrických poradnách.

Shrnuto:

Z nejviditelnějšího a nejvlivnějšího místa americké politiky je tak prakticky denně schvalováno a hlásáno myšlení a chování, které ničí všechny principy, pravidla a hodnoty, které činily Amerikou velikou. A to vše ve jménu hesla MAGA.

 

Mnoho z nás, kteří jsme na Ameriku vždy spoléhali, se utěšuje myšlenkou, že slova jsou nakonec jen chvění vzduchu, které ihned pomine, a že co je rozhodující jsou činy, které přetrvají.

Proti této iluzi bych citoval již tak dávného myslitele, jako je Konfucius. Jeho varovná slova o významu slov jsou často chybně překládána jako „Pokud slova ztratí význam, lidé ztratí svobodu“. To je chybný překlad, protože tehdejší čínské myšlení pojem svobody v dnešním smyslu neznalo. Ve skutečnosti je jeho výrok ještě hrozivější: „Když slova ztratí svůj význam, ztratí lidé možnost konat!“

Konfucius jednoduše konstatoval to, co by mělo být jasné především nám konservativcům. Člověk je tvor stvořený pro druhé – jen ve spolupráci s druhými naplňuje smysl svojí existence. Spolupráce je však možná jenom díky řeči. Člověk něco řekne druhému, a ten podle toho něco udělá nebo neudělá. Pokud ale slova – může se přitom jednat i o pouhé skřeky -ztratí význam, pak lidé již nemohou spolupracovat.

Obrana proti destruktivnímu působení Trumpa spočívá výlučně v ignorování jeho slov. To ale nutně znamená pro nás všechny ostatní oslabení jejich síly/významu, tj. posun ke ztrátě jejich významu.  A to každý den trochu dál. Dej Bůh, aby škody byly napravitelné.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2009 Pavel Bratinka Všechna práva vyhrazena.