Plnění volebního programu ODA v oblasti zahraniční politiky

01.02.1998 00:00

01.02.1998 18:33

 

  

    Jedná se o text  Zpráva pro Politické grémium ODA. 1.2.1998, který jsem vypracoval pro potřebu Politického gremia ODA a který nebyl přímo určen ke zveřejnění. Vzhledem k zmínce o dodávkách zemního plynu jej považuji za zajímavý z hlediska historie ňaší republiky.

 

I. Vstup do NATO

 ·     Situace:

        V prosinci 1997 při příležitosti summitu NATO v Madridu podepsala ČR protokol o přistoupení k NATO

 ·     Aktivity členů ODA

      Členové vlády za ODA podpořili všechny návrhy předloh zákonů , které jsou nezbytné pro naše členství , a některá další opatření. Členové vlády rovněž podpořili zvýšení podílu vojenského rozpočtu na r. 1998 na HDP o 0.1% vůči r. 1997.

        Samostatnou kapitolou byl boj 3 ministrů ODA o to, aby v zájmu odstranění absolutní závislosti ČR v dodávkách zemního plynu na Ruské federaci byl podepsán kontrakt na dodávky plynu z Norska, neboť jen tyto dodávky představovaly nejen obchodní a zdrojovou diverzifikaci, nýbrž i diverzifikaci zájmovou . Neméně důležité bylo i výslovné rozhodnutí o dopravní cestě, která je mimo vliv Gazpromu.

        Senátoři a poslanci za ODA při svých kontaktech se zahraničními partnery i při svých veřejných vystoupeních u nás obhajovali nutnost rozšíření NATO

        Členové ODA na MZV se podíleli na podkladech pro přístupové rozhovory před podepsáním  protokolu o přistoupení

         Zahraniční sekce ODA uspořádala seminář o NATO pro členy ODA

         Na tiskových konferencích se ODA několikrát ohradila proti pokusům RF vměšovat se do vztahů mezi ČR a NATO.

 

II.   Přibližování se k EU.

 ·     Situace

      Amsterodamský summit rozhodl, že s českou republikou budou v březnu 1998 zahájeny rozhovory o vstupu do EU.

 ·     Aktivity členů ODA

      Členové vlády a Vládního výboru pro evropskou integraci podpořili všechny kroky výkonné moci, které jsou nezbytné pro naše přiblížení EU. Opakovaně též upozorňují na nedostatečnou pozornost věnovanou výběru, přípravě a motivaci pracovníků státní správy, kteří budou se budou zabývat vztahy s EU, popř. kteří budou aplikovat právo EU u nás.

      Členové senátu a poslanecké sněmovny při svých kontaktech s partnery členských zemí zdůrazňovali úsilí ČR o členství v EU.

     

 III. Vztahy k sousedním zemím.

·     Vztahy s Německem

       Nejdůležitější událostí bylo dojednání, podepsání a parlamentní schválení česko-německé deklarace. Představitelé ODA byly o průběhu vyjednávání informováni a deklarace obsahuje některé obraty přímo z „dílny“ ODA. Členové senátního a poslaneckého klubu ODA deklaraci podpořili.

·     Vztahy s Polskem

      Tyto vztahy se za poslední rok staly mimořádně intenzivními. ODA vždy upozorňovala na nutnost předvést intenzitou vztahů s Polskem připravenost na budoucí spolupráci v rámci NATO a EU.

 ·     Vztahy s Rakouskem

       Vztahy s Rakouskem jsou bezproblémové

·     Vztahy se Slovenskem

       ODA vždy jasně pojmenovávala situaci na Slovensku a vyjadřovala se i k porušování demokratických svobod a lidských práv v této zemi. ODA si také jako jediná strana uvědomuje, co z hlediska bezpečnostních zájmů ČR znamená spolupráce Slovenska s Ruskem ve vojenské a zpravodajské oblasti.

 ·     Vztahy s Maďarskem

       Vztahy s Maďarskem nejsou dosud na úrovni, která by odpovídala skutečnosti, že se jedná o budoucího spojence v rámci NATO.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2009 Pavel Bratinka Všechna práva vyhrazena.