Počátek konce

31.08.2010 00:00

      
      Otištěno 31.8.2010 v MFD     
 
       Na konci sedmdesátých let bylo zřejmé, že pokus o společenský pohyb
podniknutý Chartou 77 byl režimem úspěšně odražen. Přitom prostředky,
kterými se režim udržoval, byly jen stínem prostředků, kterými se v
padesátých letech etabloval. Žádné popravy a - téměř - žádné mučení.
Ztráta kvalifikovaného zaměstnání, zaražené vycházky za ostnaté dráty,
děti nepřijaté do školy, opakované zadržování na 48 hodin a v krajním
případě několik let vězení - směšné to věci v porovnání s hrůzami
padesátých let. Tehdy mi došlo, co dodnes nedošlo mnohým u nás a skoro
nikomu ze světa, který komunismus nepoznal. Účinnost represe není dána
pouze její objektivní drastičností. Účinnost je dána matematickým zlomkem
či poměrem, kde onu drastičnost je třeba porovnat, tj. dělit nadějí na to,
že odpor riskující represi povede alespoň k nějakému zlepšení, k nějakému
posunu, k menšímu útlaku. Pak teprve dostaneme představu o tom, jak
represe působila. Pokud je tedy naděje nulová, stačí hrozba represe lehké
jako pírko a přesto je její účinek je drtivý a donutí vás k poslušnosti. V
tom tkví tajemství stability totalitního režimu. Tehdy na konci
sedmdesátých let platilo, že čím více člověku záleželo na tom, co se děje
v jeho vlasti, tím silnější měl pocit, že je  -  parafrázuje slova
písně Karla Kryla  -  sevřen v ledovci jakési nelidské víry. A to do
ledovce táhnoucího se od Aše až po Čukotku. Čím více potřeboval naději,
tím se zdála nepatrnější.
         Vznikem Solidarity tento ledovec pukl. Během její následné aktivity, jejíž
délku snad nikdo nečekal, ten ledovec dokonce viditelně tál. Je pravda, že
opakované vlny mrazu z Kremlu opět led obnovily, ale bylo vidět, že led už
je jen na povrhu a že uvnitř je pohyb. To spolu s dalšími positivními
událostmi na počátku osmdesátých let vedlo k tomu, že beznaděj přestala
být něčím samozřejmým a naděje něčím bláznivým. Kdesi v dáli tunelu se
začalo mihotat světlo. Zbytek jsou již známe dějiny.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2009 Pavel Bratinka Všechna práva vyhrazena.