Reakce na tvrzení novináře, že ODA byla středovou stranou

16.05.2012 00:00

 

   Musím si povzdechnout nad Vaší charakteristikou ODA jako středové strany. Tento omyl je velmi rozšířen a vzniká z jiného omylu, totiž z názoru, že ODS byla pravicovou stranou. Jelikož inteligentnější pozorovatelé vnímali, že ODA se od ODS dost liší, ale zároveň byli obětí omylu o pravicovosti ODS, nezbývalo jim než postavit ODA do středu.

   Ve skutečnosti fundament ODS byl, že ekonomika je to nejdůležitější – samozřejmě až po VK – a všechno ostatní je druhotné. To zní činilo neo-marxistickou stranu non plus ultra. Naproti tomu ODA – jak vyplývá ze všech jejich volebních materiálů – vždy vnímala realitu, a sice, že společnost má tři základy:

 

  1. Ekonomiku, kde se tvoří a distribuuje bohatství

  2. Politiku, kde se tvoří a distribuuje moc

  3. Sféru duchovního/morálního/kulturního života, ve které lidé získávají motivaci, energii a odhodlání se chovat jinak než dravá zvěř

 

   Společnost potřebuje, aby všechny tyto nohy nebyly shnilé, jinak se hroutí. Uznávám, že se ODA nepodařilo o tom veřejnost přesvědčit a že to té veřejnosti alespoň trochu  dochází až teď. Mohu jenom slíbit, že příště se budeme víc snažit.

  

Zpět

Vyhledávání

© 2009 Pavel Bratinka Všechna práva vyhrazena.