Smyšlený dopis neodarwinistickému politikovi.

10.09.2005 10:00

 

Protože jsme oba fyzici, mohu mluvit rovnou natvrdo.
     Oba víme, že věda zatím poznala pouze čtyři síly: gravitaci, elektromagnetickou sílu, tzv. slabou sílu a silnou sílu. S prvními dvěma máme my lidé naprosto jasnou zkušenost, další dvě jsou pouze dedukovány z experimentů, které jsou samozřejmě také hmatatelnou zkušeností svého druhu.
      Oba víme, že gravitace vysvětluje, proč Měsíc nespadne na Zem a zároveň proč neuletí a umíme přesně vypočítat kdy kde bude. Rovněž je ale jasné, že z gravitačního zákona nelze odvodit, že Země má nutně jen jeden měsíc. Počet měsíců Země závisí na počátečním stavu vesmíru, kdy se ony čtyři síly – jak vyznáváme a věříme – ujaly správy věcí. Z gravitačního zákona je možno spočítat, jak budeš padat k zemi, pokud uklouzneš na banánové slupce, ale nelze na základě něj vyvodit výskyt blbce, který tu slupku nechá na chodbě Sněmovny.
Dovol po tomto úvodu, abych Ti popsal rozdíl mezi hypotézou (neo)darwinismu (ND) a hypotézou inteligentního designu (ID) v reálném jazyce.
ND říkají, že se postupný sled stále složitějších struktur dá vysvětlit následujícím procesem:
Základní částice (atomy) neustále víří a občas se prostě zkombinovaly v nějakou složitější strukturu, která nejen odolala náporu víření ostatních částic (tj.životnímu prostředí), ale uvnitř sebe vytvořila svoji počáteční formu (zárodek, mládě), která dokázala z okolních částic do sebe vtáhnout další částice tak, aby dosáhla stavu originálu (matky), atd. Po nějakých x generací se opět stalo, že vznikla složitější kombinace, která opět odolala víření okolních částic a uvnitř sebe vytvořila počáteční formu sebe sama a …. atd, atd.
Pominu to, že ND nedávají odpověď na otázky, kterou některé ze vzniklých struktur občas kladou, a sice
 
  1. Jak to, že vůbec něco je
  2. Jak to, že základní částice jsou schopny se spojovat
  3. Jak to, že ostatní částice toto spojení okamžitě nerozbijí, atd., atd.
 
Odpověď ND na tyto otázky je vždy stejná: "Tyto otázky nemají smysl!"  Evoluce zřejmě  nevybavila zastánce ND - na rozdíl od tázajících se - schopností nahlédnout či cítit smyslplnost těchto otázek. S tímto faktem se nedá nic dělat.
Mnozí zastánci NDsi ani neuvědomují, že podle jejich vlatního náhledu není jejich odpověď samozřejmě ničím jiným než vlněním vzduchových molekul, které mají ty konfigurace molekul (lidi) kladoucí tyto blbé otázky (tj.což není nic jiného než vlnění vzduchových částic, jehož fyzikální podoba závisí na jazyku, kterým tyto blbé konfigurace hovoří) zřejmě změnit v jiné konfigurace, které tyto otázky už klást nebudou a budou tak mít větší šanci na přežití….    

  Jako fyzik nejsem ochoten považovat ND za vědecké vysvětlení do té doby, než uvedenou časovou posloupnost výskytu konfigurací nepopíší v termínech oněch čtyř sil. Do té doby budu považovat příznivce ND za trochu vylepšeného majora Terazky. Ten říkal:Čo bolo, to bolo. Oni to pouze doplňuje výrokem: Co se stalo, to se stalo, protože se to stalo.
Teprve když ND-isté dokáží evoluci rozklíčovat pomocí oněch čtyř sil a počátečních podmínek, tj. dokáží, že pokud počátečních podmínky v nějakém časovém bodě byly takové a takové, pak uvedené čtyři síly musely nutně vést ke vzniku lidí – teprve tehdy uznám ND za vědu. Jenom a teprve tehdy se totiž podaří neodarwinistům dokázat, že hypotéza inteligentního designu má něco do sebe. Bude to ale fuška. Co jim bude platno, když pomocí molekulární biologie – vysvětlené ovšem na bázi fyzikálních sil – dokáží vznik dinosaurů, když tyto dinosaury zřejmě nezlikvidovala žádná mutace v sofistikovaných organických molekulách, ale primitivní „neandertálský“ kyj v podobě asteroidu, který měl tu právě potřebnou hmotnost a rychlost, aby zlikvidoval jenom je a ostatnímu životu ponechal šanci na přežití.
Jedna varianta ID totiž říká, že počáteční podmínky rozložení částic a síly ovládající jejich následné chování byly nastaveny tak, aby po nějakém čase vedly ke vzniku života včetně lidí. S asteroidy nemají žádný problém, neboť i ty jsou determinovány nastavením částic a sil.
Já jako katolík považuji tuto variantu ID za stejně nepřijatelnou jako ND. Jediný rozdíl mezi nimi je v tom, že zatímco ND-isté (absurdně) tvrdí, že odhalili stroj světa a že tento stroj se tak nějak sám stále více dělá složitějším. ID-isté pouze rozumně poukazují na to, že nikdo nikdy nikde neviděl stroj, který by se objevil, aniž by ho nějaká osoba sestavila, natož stroj, který by se stále dále budoval.
Ale svět není stroj, ve kterém stav v tuto vteřinu vede zcela nevyhnutelně k určitému stavu v příští vteřině. Pokud si o tom přesvědčen, pak jako fyzik musíš podat důkaz. V takovém případě čekám, že mi při příštím našem setkání řekneš, co budu dělat za – dejme tomu pět vteřin. Na místě to vyvrátím.
Mám ale zásadnější problém s ID: Nepodává žádné vysvětlení existence stoupenců ND. Ale teď vážně. V okamžiku, kdy člověk kontempluje nějakou verzi ID, pak vzniká otázka, co že jako z toho pro mne plyne. Jakou novou předtím neznámou pohnutku pro mé jednání či myšlení pro mne ID znamená. Já jsem žádnou nenašel. Že je svět plný jevů majících určitý poznatelný řád, to je známo od pradávna. Že je ale zároveň plný chaosu, jevů a událostí, které jsou zcela mimo jakýkoliv nám dostupný řád, je rovněž známo od pradávna. ID v mých očích neposouvá hraniční frontu mezi řádem a neřádem ani o píď ve prospěch řádu. Co s ní. Hodí se leda na polemiku se zastánci ND.
Mimochodem je fascinující, že si nikdo zřejmě nevšiml obrovského paradoxu, a sice že ND má ambici dokázat, že tak složité struktury jako poslanec X jsou výsledkem dostatečně dlouho trvajícího víření částic, ale zcela ignorují vysvětlení vzniku například Tvého stolu v kanceláři, který je nekonečně primitivnější strukturou. U něj totiž nemohou popřít, že vznikl na základě ID a nikoliv na základě náhodného víření částic. Nikdo nikdy neobjevil žádné stopy po druhohorních stolech! Inu, asi všechny ty částice a síly měly jinou práci (objednávku či zadání) než sestavit tehdy zcela nesmyslný stůl.
 
A závěrem to hlavní. Pokud by zastánci ND chtěli popřít, že přinejmenším po vstupu člověka na scénu je podoba světa produktem ID, pak ať neobtěžují a nechají nás na pokoji, dokud nepříjdou s něčím inteligentním

Napsáno v září 2005

Zpět

Vyhledávání

© 2009 Pavel Bratinka Všechna práva vyhrazena.