Šťastná volba (Velká volba)

14.06.2003 00:00

Psáno po kladném výsledku referenda o vstupu ČR do EU. Neotištěno

             Osud českých zemí byl vždy velmi těsně spojen s tím, co se odehrávalo v evropském prostoru. Možnost ovlivňovat události v Evropě naší zahraniční politikou je proto pro nás otázka zásadní. Díky našemu vstupu do Evropské unie budeme mít možnost tyto události ovlivňovat alespoň na 3 procenta hlasovací síly, která nám podle vstupní smlouvy patří. Kdybychom se členem EU nestali, pak by náš vliv byl nulový. Hlasy proti našemu vstupu do EU byly tedy hlasy pro pád České republiky do strategické bezvýznamnosti. Hlasy pro vstup byly naopak hlasy pro to, aby naše suverenita měla garantovanou zahraničně politickou váhu.

            Vstupem do EU se staneme trvale zajímavější pro všechny státy i podniky, které chtějí s EU spolupracovat. Budou nyní mít jistotu v tom, jaká pravidla u nás platí a že jsou v posledku vymahatelná. Ale nejen to! Česká republika bude pro ně členem prestižního klubu, který spolurozhoduje o tom, jaký postoj tento klub zaujme vůči zájmům, které dotyčný stát nebo podnik považuje za důležité.

 V tomto směru nyní vyvstává před dnešní i budoucí politickou reprezentací ČR velmi důležitý úkol: přispět ke vzniku takové společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU, která by měla ve světě skutečnou váhu a nebyla věcí pouhých slovních deklarací a případné hospodářské pomoci.

            Po druhé světové válce řekl jeden německý politik, že zahraniční politika je mnohem důležitější než vnitřní politika. Doslova řekl, že zatímco vnitřní politika rozhoduje o tom jak budeme žít, zahraniční politika rozhoduje o tom, zda vůbec přežijeme. Když toto byl schopen nahlédnout představitel největšího evropského státu dávno před vznikem mezinárodního terorismu a zbraní hromadného ničení, které se skryjí v malém kufříku, pak by to dnes neměl být problém pro nás občany menšího státu. Doufám proto, že naše hlavní politické síly najdou dost rozumu k tomu, aby - aniž spolu přestanou zápasit v záležitostech vnitřní politiky – dospěly ve věci společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU k dohodě.

Zpět

Vyhledávání

© 2009 Pavel Bratinka Všechna práva vyhrazena.