17. listopad a budoucnost

22.11.2005 00:00

 

(Článek byl nabídnut k otištění, ale nikdy nevyšel)
Z příspěvků do debaty o významu disidentství by podle mého názoru mělo být zřejmé, čím se podle autorů komunistický režim zásadně lišil od dnešních poměrů a které lidské vlastnosti nebo činy jej posilovaly a které jej naopak oslabovaly.
Hlavní odlišnost totalitního režimu od současného nevidím v tom, že vládli lidé hloupější a zkorumpovanější než dnes nebo že hospodářský systém byl idiotský nebo že se dělo více bezpráví nebo že noviny psaly více lží, ale v tom, že
a) se nesmělo bezpráví, lež nebo hloupost veřejně kritizovat pod hrozbou perzekuceb) pokud se chtěl občan vyhnout nepříjemnostem, musel důsledně mlčetc) pokud chtěl občan mít nějaké postavení a plně uplatnit svůj talent, musel s tímto stavem dokonce otevřeně souhlasit - vstupem do KSČ a spol., nebo alespoň hlasitým schvalováním toho, co KSČ schvalovala, a hlasitým tupením toho, co KSČ tupila a nikdy jinak.
Lidé, kterým tento stav z jakýchkoliv důvodů vyhovoval, byli dobře organizováni a ozbrojeni a trvale obnovovali svoje počty, neboť mohli dnes a denně otevřeně verbovat do svých řad. Ti, kteří jej odmítali, se nemohli ani dost dobře navzájem poznat, natož organizovat nebo dokonce ozbrojit.
Každé mlčení a ještě více každý vstup do KSČ utvrzoval v okolí u příznivců režimu víru v jeho správnost a neporazitelnost a u odpůrců režimu pocit marnosti jakéhokoliv odporu a beznaděj. A u těch nejbrutálnějších příznivců posiloval odhodlání použít při případném potlačení odporu i násilí.
Na druhé straně každé gesto počínajíce odmítnutím členství v KSČ přes neúčast při veřejném klanění se komunistickým modlám a konče otevřeným protestem oslabovalo sebejistotu příznivců a naopak povzbuzovalo odpůrce.Ale žádné toto gesto se neudělalo samo! Vždy někdo konkrétní musel k němu sebrat odvahu a nést riziko!
Je zřejmé, že při určité kritické mase odmítavých gest se vůle příznivců bránit režim zhroutí a naopak vůle odpůrců jít i do stále ještě riskantního střetu podstatně posílí.Propojenost komunistického imperia ovšem způsobovala, že samotný vývoj v Československu by nestačil. Obdobné přibližování či překročení kritické hladiny odporu muselo nastat a také nastalo i v jiných částech imperia.
Ještě mnoho let budou pokračovat spory o to, kdo, kdy, kde, čím a jakou měrou přispěl k našemu osvobození. Po několika desetiletích to bude již zajímat jen ty, kteří rádi čtou historické knihy. To je nevyhnutelné. Přijdou jiné problémy a jiné hrozby.Vždy ale bude platit, že aby naše vlast mohla problémům a hrozbám čelit musí v ní žít dost lidí ochotných pro dobrou věc riskovat.
Má-li tedy mít 17.listopad nějaký další význam mimo to, že se v ten den nepracuje, pak jako den, kdy se vzdává veřejná čest právě lidské odvaze riskovat pro dobrou věc, a nikoliv přirozenému pokušení čekat, jak to dopadne. Nebyli to samozřejmě pouze známí disidenti, kteří tyto vlastnosti prokázali, ale mnoho dalších neznámých lidí. Někteří z nich byli tehdy dokonce ještě členy KSČ.
Od ústavních činitelů proto očekávám, že naleznou patřičnou formu, jak 17. listopadu vzdát tuto čest našim lepším okamžikům, a zároveň že nebudou v ten den vycházet vstříc naším horším vlastnostem a sklonům. Na to mají čas v ostatní dny.

Zpět

Články

Lekce k zamyšlení.

16.04.2006 10:00
  (Napsáno 16.4.2006, nabídnuto a neotištěno) V komentáři „Polská lekce vlastenectví“ (MFD 13.4.) jsme vybízeni k tomu, abychom si vzali příklad z vlasteneckého chování polské vlády. Její vlastenectví mělo spočívat v tom, že překazila nákup polské banky zahraniční bankou v zájmu ochrany...
>>

Co hýbalo Evropou

02.01.2006 14:00
 Psáno pro časopis RC Monitor   Poptávka po tomto článku zněla, abych napsal něco o evropských hodnotách, tj. hodnotách které definují Evropu jako něco odlišného od jiných částí světa. Měl jsem tedy vystihnout ty hodnoty, které se buď nikde jinde nevyskytují, nebo jsou sice přítomny u...
>>

17. listopad a budoucnost

22.11.2005 00:00
  (Článek byl nabídnut k otištění, ale nikdy nevyšel) Z příspěvků do debaty o významu disidentství by podle mého názoru mělo být zřejmé, čím se podle autorů komunistický režim zásadně lišil od dnešních poměrů a které lidské vlastnosti nebo činy jej posilovaly a které jej naopak...
>>

Lobby v České republice

20.11.2005 00:00
  Již zběžný přehled článků v domácím tisku o lobbistech a lobbování v České republice svědčí, že na tomto poli není vše v pořádku. Slovo lobbování/lobbismus má jednoznačně negativní význam. Vyvolává představu nepatřičného ovlivňování zákonodárných a exekutivních orgánů státu. Lobbista pak...
>>

O jedné bigotnosti

15.10.2005 00:00
      Při debatách o registrovaném partnerství padají na adresu odpůrců ostrá slova o jejich bigotnosti či netoleranci jakoby celý problém byl v tom, zda budeme či nebudeme něco tolerovat, tj. zda budeme nebo nebudeme nějaké lidi pronásledovat za jejich chování.To je ale...
>>

Turecko ante portas

03.10.2005 00:00
         Okamžik zahájení rozhovorů o přístupu Turecka k EU je rozhodně událost historického významu. Proto je tak důležité, aby všichni, kdo budou o výsledku rozhodovat, znali základní fakt - Turecko chce vstoupit do EU nikoliv s hospodářských, ale především...
>>

Smyšlený dopis neodarwinistickému politikovi.

10.09.2005 10:00
  Protože jsme oba fyzici, mohu mluvit rovnou natvrdo.      Oba víme, že věda zatím poznala pouze čtyři síly: gravitaci, elektromagnetickou sílu, tzv. slabou sílu a silnou sílu. S prvními dvěma máme my lidé naprosto jasnou zkušenost, další dvě jsou pouze dedukovány z...
>>

Je třeba se rozhodnout

23.07.2005 10:00
  23.7.2005 Smrt českého občana při teroristickém útoku v Egyptě zatím nejsilněji připomněla české veřejnosti válku, která ve světě probíhá.Masové vraždy pomocí bomb nejsou nic nového – a to ani v Evropě. Připomeňme si zcela zapomenutý teroristický atentát v Sofii v roce 1925. Výbušninami...
>>

Dny poté

01.06.2005 10:04
      Při vyhodnocování dopadu francouzského a nizozemského referenda na české zájmy je podle mého názoru třeba vycházet za dvou faktů:     1. Lístek vyjadřující Ne vhodili ve Francií vesměs lidé, kteří považují Českou republiku ( samozřejmě spolu s dalšími novými...
>>

Svoboda projevu a prezidentská funkce.

24.04.2005 10:00
       Spory o ústavu mezi prezidentem ČR a některými poslanci Evropského parlamentu znovu nastolily otázku, jak se to má se svobodou projevu a funkcí prezidenta.      Všichni lidé mají právo vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas s názory druhých o...
>>
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Vyhledávání

© 2009 Pavel Bratinka Všechna práva vyhrazena.