17. listopad a budoucnost

22.11.2005 00:00

 

(Článek byl nabídnut k otištění, ale nikdy nevyšel)
Z příspěvků do debaty o významu disidentství by podle mého názoru mělo být zřejmé, čím se podle autorů komunistický režim zásadně lišil od dnešních poměrů a které lidské vlastnosti nebo činy jej posilovaly a které jej naopak oslabovaly.
Hlavní odlišnost totalitního režimu od současného nevidím v tom, že vládli lidé hloupější a zkorumpovanější než dnes nebo že hospodářský systém byl idiotský nebo že se dělo více bezpráví nebo že noviny psaly více lží, ale v tom, že
a) se nesmělo bezpráví, lež nebo hloupost veřejně kritizovat pod hrozbou perzekuceb) pokud se chtěl občan vyhnout nepříjemnostem, musel důsledně mlčetc) pokud chtěl občan mít nějaké postavení a plně uplatnit svůj talent, musel s tímto stavem dokonce otevřeně souhlasit - vstupem do KSČ a spol., nebo alespoň hlasitým schvalováním toho, co KSČ schvalovala, a hlasitým tupením toho, co KSČ tupila a nikdy jinak.
Lidé, kterým tento stav z jakýchkoliv důvodů vyhovoval, byli dobře organizováni a ozbrojeni a trvale obnovovali svoje počty, neboť mohli dnes a denně otevřeně verbovat do svých řad. Ti, kteří jej odmítali, se nemohli ani dost dobře navzájem poznat, natož organizovat nebo dokonce ozbrojit.
Každé mlčení a ještě více každý vstup do KSČ utvrzoval v okolí u příznivců režimu víru v jeho správnost a neporazitelnost a u odpůrců režimu pocit marnosti jakéhokoliv odporu a beznaděj. A u těch nejbrutálnějších příznivců posiloval odhodlání použít při případném potlačení odporu i násilí.
Na druhé straně každé gesto počínajíce odmítnutím členství v KSČ přes neúčast při veřejném klanění se komunistickým modlám a konče otevřeným protestem oslabovalo sebejistotu příznivců a naopak povzbuzovalo odpůrce.Ale žádné toto gesto se neudělalo samo! Vždy někdo konkrétní musel k němu sebrat odvahu a nést riziko!
Je zřejmé, že při určité kritické mase odmítavých gest se vůle příznivců bránit režim zhroutí a naopak vůle odpůrců jít i do stále ještě riskantního střetu podstatně posílí.Propojenost komunistického imperia ovšem způsobovala, že samotný vývoj v Československu by nestačil. Obdobné přibližování či překročení kritické hladiny odporu muselo nastat a také nastalo i v jiných částech imperia.
Ještě mnoho let budou pokračovat spory o to, kdo, kdy, kde, čím a jakou měrou přispěl k našemu osvobození. Po několika desetiletích to bude již zajímat jen ty, kteří rádi čtou historické knihy. To je nevyhnutelné. Přijdou jiné problémy a jiné hrozby.Vždy ale bude platit, že aby naše vlast mohla problémům a hrozbám čelit musí v ní žít dost lidí ochotných pro dobrou věc riskovat.
Má-li tedy mít 17.listopad nějaký další význam mimo to, že se v ten den nepracuje, pak jako den, kdy se vzdává veřejná čest právě lidské odvaze riskovat pro dobrou věc, a nikoliv přirozenému pokušení čekat, jak to dopadne. Nebyli to samozřejmě pouze známí disidenti, kteří tyto vlastnosti prokázali, ale mnoho dalších neznámých lidí. Někteří z nich byli tehdy dokonce ještě členy KSČ.
Od ústavních činitelů proto očekávám, že naleznou patřičnou formu, jak 17. listopadu vzdát tuto čest našim lepším okamžikům, a zároveň že nebudou v ten den vycházet vstříc naším horším vlastnostem a sklonům. Na to mají čas v ostatní dny.

Zpět

Články

The Strategic Importance of Remembrance

26.06.2002 19:21
       The strategic importance of remembrance      In November 1917, a relatively small group of armed Communists took power in some parts of Russia. Their ideology consisted of a set of ideas radically severed from what until then had been considered as...
>>

Nesmysly o dolarech - dopis šefredaktorovi LN

14.01.2000 10:05
  Od: Pavel Bratinka,   Komu: Pavel Šafr, šefredaktor...
>>

Banánová střelba

22.11.1999 00:00
  Jedním z nejoblíbenějších příkladů, kterým je ilustrována údajná byrokratická regulační mánie bruselských úředníků, je nařízení komise EU č.2257/94, kterým se zavádí jakostní norma banánů, jež předepisuje mj. i jejich minimální délku a tloušťku. Ačkoliv obdobných norem je více, byla to právě...
>>

Žádost o opravu otištěného článku o EU

26.07.1999 00:00
                                                   
>>

Poznámka v předvečer vstupu do NATO

12.03.1999 00:00
    Poznámka v předvečer vstupu do NATO. Neotištěno      V zemi s tak dlouhou historii zneužívání slov ke lživému patosu je vskutku obtížné najít způsob, jak promluvit v tento dějinný okamžik, aniž by se za pronesenými slovy nešklebily vzpomínky na jejich...
>>

Členství v NATO nestačí

12.03.1999 00:00
  Neotištěno  V zemi s tak dlouhou historii zneužívání slov ke lživému patosu je vskutku obtížné najít způsob, jak promluvit v tento dějinný okamžik, aniž by se za pronesenými slovy nešklebily vzpomínky na jejich zneužití.  Sluší se a patří připomenout několika slovy minulost,...
>>

Úvahy nad politikou

19.02.1999 20:00
    (Toto je úvaha sepsaná před dávnými lety pro přátele. Pro media krajně nezajímavá. Dnes - 2009 - se konečně píše o "kmotrech" ovládajících strany, ale pořád jakoby to byl projev  mimořádné morální zkaženosti politiků a nikoliv jako nutný důsledek způsobu...
>>

Zasloužili se o stát

24.11.1998 20:44
    Komu: Vážený pan Martin KOMÁREK, MFD              fax:2206 2211  Od koho: Pavel Bratinka, člen ARCHY                 fax: 312 43...
>>

Vlast jako závazek

26.10.1998 19:06
    Komu: Vážený pan Martin Komárek, MF Dnes 2206 2211 Od koho: Pavel Bratinka, fax 312 43 89  Věc: Příspěvek k diskuzi o významu 28.října 1918 k případnému otištění    Vlast jako závazek říjen 1998         ...
>>

Pokus o předpověď politického počasí

28.07.1998 00:00
Napsáno v červenci 1998 po schválení menšinové vlády ČSSD, nabídnuto, neotištěno.          ČR má vládu, jejíž program získal ve volbách podporu  32 % voličů a ve Sněmovně tak získal 37 % poslanců. To je z hlediska Ústavy ČR zcela v pořádku,...
>>
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

Vyhledávání

© 2009 Pavel Bratinka Všechna práva vyhrazena.