Články

Pravý důvod mého vystoupení z ODA

01.02.1998 00:00
 Můj komentář k volbě předsedy Politického gremia ODA provedenou Ústředním sněmem ODA na konci ledna 1998. Předsedou byl zvolen Michal Žantovský. Komentář jsem adresoval všem členům US i dalším členům ODA. Vzhledem k tomu, že se v následujících dnech dále potvrzovalo, že  provedený postup vůči Politickému gremiu má napříště být nezvratným  pravidlem, vystoupil jsem 25.2.1998 z ODA.      K  volbě předsedy Politického gremia ODA.     1. ODA vždy aspirovala být civilizovanou stranou stavěnou na zásadách...
>>

Projev na vzpomínkovém shromáždění k 29. výročí smrti Jana Palacha.

17.01.1998 00:00
        17.ledna 1998, Základní škola. Všetaty       Dnes vzpomínáme již 29. výročí smrti Jana Palacha.     Je to neuvěřitelně dávno, pokud se čas měří na převratnost událostí, které se od té doby staly: tou nejpřevratnější byl samozřejmě pád komunistické říše, která se zdála být na věky, jak tvrdila její nadutá hesla a ideologie. Ona říše měla totiž k dispozici nejenom aparát násilí, ale i takový aparát na prosazování lží, jaký svět nikdy předtím neviděl      Jan Palach byl jednou z nesčetných...
>>

ODA post factum

04.06.1996 00:00
        Návrh, jak v MFD komentovat za ODA výsledek voleb v červnu 1996.       ODA post factum.        K základním principům svobodné společnosti patří, že princip konkurence je třeba uplatňovat nejen v hospodářství, ale i v oblasti sdělovacích prostředků.         Na stránkách MFD zaznívá a bude zaznívat celá řada názorů na výsledek voleb, jeho příčiny a role jednotlivých stran. Princip konkurence vyžaduje, aby občas zazněl názor i nějakého...
>>

Quo vadis MF Dnes

03.06.1996 10:00
  Publikováno 10.6.1996 v MF Dnes       Je standardním postupem v parlamentních demokraciích, že pokud dosavadní koalice ztratí ve volbách většinu, jako je tomu dnes u nás, pak do úvahy připadá několik řešení. Tím prvním je pokus o novou koalici, která by měla většinu. V naší situaci tomu odpovídá koalice ODS-ČSSD. Obě strany by samozřejmě musely přistoupit na vzájemné kompromisy a jasně definovanou dohodu, nicméně plodem takovéhoto státnického činu by byla stabilní vláda. Ve světě nejsou takovéto koalice ničím výjimečným a její vytvoření by navíc vyslalo do...
>>

Reakce na článek MFD ze dnes 29.9.1993 „Spojí levý Fenix dvě O“

30.09.1993 00:00
                Vztah ODS a ODA není soubojem programů, ale svérázných osobností, které nejsou s to soužít v jedné straně, napsal J.Leschtina ve svém komentáři „Spojí levý Fenix dvě O“.       Je pozoruhodné, že tak prominentnímu novináři, jakým bezpochyby JL je, uniká to, co bylo již v červnu 1992 jasné statisícům voličů a co je dnes jasné dvojnásobnému počtu lidí (narážka na tehdejší volební preference – pozn. autora) – totiž že ony „svérázné osoby“ nejsou s to žít v jedné...
>>

Je právo podnikat lidským právem?

12.01.1989 10:00
Otištěno v samizdatové revui Prostor č.12, leden 1989 Kdybychom tuto otázku položili náhodně vybraným lidem na způsob výzkumu veřejného mínění, jsem si jist, že velká většina z nich by se cítila formulací otázky zaskočena. O podnikání se v souvislosti s jedincem mluví jako o podnikání soukromém a spory o něm jsou vedeny takřka výlučně z čistě utilitárního hlediska: v jakém rozsahu by mělo u nás být povoleno zájmu zlepšení hospodářské situace. Zároveň se důvodně obávám, že většina z těch, kdož by si přáli, aby se soukromému podnikání dostalo širokého pole působnosti, by své stanovisko...
>>

Přežívání jako způsob lidského života

10.04.1987 21:41
    Přežívání jako způsob lidského života Pavel Bratinka (otištěno v Salisbury Review, April 1987 pod pseudonymem Miloš Kořan)   1. Časné přežívání a časný smysl Nejprve se budeme zabývat tím, jak se jeví svět člověku, který usiluje o zachování své existence, svého života. Začneme od té nejzákladnější úrovně - od starosti o okamžité fyzické přeži­tí. Při ní člověk zjišťuje, že jeho život je potenciálně ohrožován různými přírodními živly a nedostatkem životních nezbytností, jejichž potřebnost nelze nijak obejít. Svůj život může samozřejmě obhájit, pokud se dostatečně a náležitě...
>>
Všechny články

Záznamy: 81 - 87 ze 87

<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Vyhledávání

© 2009 Pavel Bratinka Všechna práva vyhrazena.