Články

Smyšlený dopis neodarwinistickému politikovi.

10.09.2005 10:00
  Protože jsme oba fyzici, mohu mluvit rovnou natvrdo.      Oba víme, že věda zatím poznala pouze čtyři síly: gravitaci, elektromagnetickou sílu, tzv. slabou sílu a silnou sílu. S prvními dvěma máme my lidé naprosto jasnou zkušenost, další dvě jsou pouze dedukovány z experimentů, které jsou samozřejmě také hmatatelnou zkušeností svého druhu.       Oba víme, že gravitace vysvětluje, proč Měsíc nespadne na Zem a zároveň proč neuletí a umíme přesně vypočítat kdy kde bude. Rovněž je ale jasné, že z gravitačního zákona nelze odvodit, že Země má...
>>

Je třeba se rozhodnout

23.07.2005 10:00
  23.7.2005 Smrt českého občana při teroristickém útoku v Egyptě zatím nejsilněji připomněla české veřejnosti válku, která ve světě probíhá.Masové vraždy pomocí bomb nejsou nic nového – a to ani v Evropě. Připomeňme si zcela zapomenutý teroristický atentát v Sofii v roce 1925. Výbušninami umístěnými v kopuli kostela Sv.Sofie chtěli bulharští komunisté zavraždit krále a celou vládu. Král i vláda vyvázli nezraněni, ale dalších123 lidí bylo zabito a další stovky byly zraněny. Ti ale nebyli cílem útoku a bulharští komunisté z tohoto důvodu museli považovat svůj útok za neúspěšný. V tom se...
>>

Dny poté

01.06.2005 10:04
      Při vyhodnocování dopadu francouzského a nizozemského referenda na české zájmy je podle mého názoru třeba vycházet za dvou faktů:     1. Lístek vyjadřující Ne vhodili ve Francií vesměs lidé, kteří považují Českou republiku ( samozřejmě spolu s dalšími novými členy EU) za nežádoucí politickou a ekonomickou konkurenci Francie. Tito lidé jsou nespokojeni s tím, že naše zboží, služby a pracovníci mohou (téměř) bez překážek soutěžit i ve Francii s francouzským zbožím, službami a pracovníky. Mnozí z nich pak jsou vůbec nespokojeni s tím, že Francie se musí v...
>>

Svoboda projevu a prezidentská funkce.

24.04.2005 10:00
       Spory o ústavu mezi prezidentem ČR a některými poslanci Evropského parlamentu znovu nastolily otázku, jak se to má se svobodou projevu a funkcí prezidenta.      Všichni lidé mají právo vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas s názory druhých o věci, která se jich týká. Tím spíše má kdokoliv z členských zemí EU právo vyjádřit se k ústavě EU nebo k názorům druhých na tuto ústavu. Snad není třeba v 21.století dodávat, že to platí bez ohledu na to, jakou funkci kritizující nebo kritizovaný zastává. Doby, kdy tomu bylo jinak, snad máme za...
>>

Evropské retro.

28.03.2005 10:00
  Pokud by někdo označil výsledek summitu EU z minulého týdne jako „vítězství demokracie nad bruselskými byrokraty“, nebylo by mu možno vytknout žádnou demagogii. Byla to Evropská komise, která navrhla liberalizaci trhu se službami a byly to vlády Francie a Německa, které ustoupily tlaku z řad svých voličů a přijetí příslušné směrnice vetovaly. Jednalo se totiž o takový typ směrnice, kterou je nutno přijmou jednomyslně. Je nutno podotknout, že ani odmítnutí směrnice nebrání ostatním členským zemím otevřít vlastní trh nabídce služeb z jiných členských států přesně v režimu, který...
>>

Je senát zbytečný?

22.11.2004 10:00
  Nízká účast ve volbách do části Parlamentu ČR zvané Senát opět vyvolá polemiku o jeho účelu a legitimitě.Patřil jsem k přesvědčeným zastáncům Senátu již v roce 1989, kdy jsem zakládal spolu s několika přáteli politickou stranu. Do jejího základního manifestu jsem proto prosazoval jasný požadavek rozdělení zastupitelského sboru na dvě části: Poslaneckou sněmovnu a Senát.Potřebnost politických stran byla pro mne samozřejmostí. Aby si lidé mohli vybrat směřování své země, musí mít možnost vybírat si své zástupce mezi lidmi, kteří jasně deklarují různé představy o tomto směřování. Pokud...
>>

Existuje identita Evropské unie?

24.10.2004 20:00
                  Identita člověka má vždy dvě stránky: to, jak nahlíží sám sebe, a to, jak se na něj dívají ti druzí. Pohled a vnímání druhých se samozřejmě odvíjí od toho, jak daný člověk jedná a jak jeho jednání dopadá na zájmy druhých.       Analogicky lze postavit praktickou definici identity nějakého společenství. Skupina-společenství lidí má vlastní identitu v té míře, v jaké se její členové jsou schopni shodnout na společném jednání vůči sobě navzájem a vůči ostatním. Pokud...
>>

Nejdříve A a potom B - o našem volebním systému

25.07.2004 10:00
       Volební systém je důležitou součástí celkového politického systému naší republikya proto by se měl posuzovat především z hlediska toho, jak mu prospívá nebo neprospívá. Co chceme od politického systému? Dvě věci:      1. Aby umožňoval společnosti rozhodovat ve věcech, kde se nějak rozhodnout musí a kde i špatné rozhodnutí je lepší než žádné. Příkladem mohou být daně – neshodneme se sice na jejich výši, ale shodneme se na tom, že se nějaké vybrat musí a že musí být jasné, jaká je jejich sazba.      2. Aby zároveň neztrácel...
>>

Reagan Victor

18.06.2004 10:00
  Chceme-li rozhodnout, nakolik prezident Reagan přispěl k pádu komunismu v bývalém Sovětském svazu, je vhodné si připomenout, co bylo podstatou komunistického režimu.Komunistický stát se opíral o systematické a všudypřítomné potlačování možnosti byť jen vyslovit myšlenku, že nějaké jiné uspořádání by mohlo být lidštější a produktivnější. Obrovský aparát lži a násilí ospravedlňoval svoji činnost v minulosti a přítomnosti ideou, že právě komunismus je to nejlidštější a nejproduktivnější uspořádání… Pouhé připuštění diskuse o tom, zda tomu tak opravdu jest, by nutně okamžitě ohrožovalo...
>>

K projevu prezidenta Klause v Mnichově

10.06.2004 10:01
  Červen 2004 Článek byl nabídnut ale nebyl otištěn Projev prezidenta Klause v Mnichově o rozšíření EU se dotkl mnoha témat. Rád bych vyjádřil ke třem z nich. Význam rozšíření pro staré a nové členské země Rozšíření Evropské unie je vskutku historickou událostí prvořadého významu, neboť znamená stvrzení nadějí značné části Evropy, která se na přelomu 80 a 90. let osvobodila od komunismu a mocenského područí Moskvy. Byla to právě tato naděje, která učinila z členství v EU prioritu zahraniční politiky prakticky všech bývalých komunistických zemí a tím zabránila chaotickým mocenským...
>>
Všechny články

Záznamy: 41 - 50 ze 76

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Vyhledávání

© 2009 Pavel Bratinka Všechna práva vyhrazena.