Články

Evropské retro.

28.03.2005 10:00
  Pokud by někdo označil výsledek summitu EU z minulého týdne jako „vítězství demokracie nad bruselskými byrokraty“, nebylo by mu možno vytknout žádnou demagogii. Byla to Evropská komise, která navrhla liberalizaci trhu se službami a byly to vlády Francie a Německa, které ustoupily tlaku z řad svých voličů a přijetí příslušné směrnice vetovaly. Jednalo se totiž o takový typ směrnice, kterou je nutno přijmou jednomyslně. Je nutno podotknout, že ani odmítnutí směrnice nebrání ostatním členským zemím otevřít vlastní trh nabídce služeb z jiných členských států přesně v režimu, který...
>>

Je senát zbytečný?

22.11.2004 10:00
  Nízká účast ve volbách do části Parlamentu ČR zvané Senát opět vyvolá polemiku o jeho účelu a legitimitě.Patřil jsem k přesvědčeným zastáncům Senátu již v roce 1989, kdy jsem zakládal spolu s několika přáteli politickou stranu. Do jejího základního manifestu jsem proto prosazoval jasný požadavek rozdělení zastupitelského sboru na dvě části: Poslaneckou sněmovnu a Senát.Potřebnost politických stran byla pro mne samozřejmostí. Aby si lidé mohli vybrat směřování své země, musí mít možnost vybírat si své zástupce mezi lidmi, kteří jasně deklarují různé představy o tomto směřování. Pokud...
>>

Existuje identita Evropské unie?

24.10.2004 20:00
                  Identita člověka má vždy dvě stránky: to, jak nahlíží sám sebe, a to, jak se na něj dívají ti druzí. Pohled a vnímání druhých se samozřejmě odvíjí od toho, jak daný člověk jedná a jak jeho jednání dopadá na zájmy druhých.       Analogicky lze postavit praktickou definici identity nějakého společenství. Skupina-společenství lidí má vlastní identitu v té míře, v jaké se její členové jsou schopni shodnout na společném jednání vůči sobě navzájem a vůči ostatním. Pokud...
>>

Nejdříve A a potom B - o našem volebním systému

25.07.2004 10:00
       Volební systém je důležitou součástí celkového politického systému naší republikya proto by se měl posuzovat především z hlediska toho, jak mu prospívá nebo neprospívá. Co chceme od politického systému? Dvě věci:      1. Aby umožňoval společnosti rozhodovat ve věcech, kde se nějak rozhodnout musí a kde i špatné rozhodnutí je lepší než žádné. Příkladem mohou být daně – neshodneme se sice na jejich výši, ale shodneme se na tom, že se nějaké vybrat musí a že musí být jasné, jaká je jejich sazba.      2. Aby zároveň neztrácel...
>>

Reagan Victor

18.06.2004 10:00
  Chceme-li rozhodnout, nakolik prezident Reagan přispěl k pádu komunismu v bývalém Sovětském svazu, je vhodné si připomenout, co bylo podstatou komunistického režimu.Komunistický stát se opíral o systematické a všudypřítomné potlačování možnosti byť jen vyslovit myšlenku, že nějaké jiné uspořádání by mohlo být lidštější a produktivnější. Obrovský aparát lži a násilí ospravedlňoval svoji činnost v minulosti a přítomnosti ideou, že právě komunismus je to nejlidštější a nejproduktivnější uspořádání… Pouhé připuštění diskuse o tom, zda tomu tak opravdu jest, by nutně okamžitě ohrožovalo...
>>

K projevu prezidenta Klause v Mnichově

10.06.2004 10:01
  Červen 2004 Článek byl nabídnut ale nebyl otištěn Projev prezidenta Klause v Mnichově o rozšíření EU se dotkl mnoha témat. Rád bych vyjádřil ke třem z nich. Význam rozšíření pro staré a nové členské země Rozšíření Evropské unie je vskutku historickou událostí prvořadého významu, neboť znamená stvrzení nadějí značné části Evropy, která se na přelomu 80 a 90. let osvobodila od komunismu a mocenského područí Moskvy. Byla to právě tato naděje, která učinila z členství v EU prioritu zahraniční politiky prakticky všech bývalých komunistických zemí a tím zabránila chaotickým mocenským...
>>

Můžeme dohonit Ameriku?

01.05.2004 00:00
  Abychom odpověděli na tuto otázku, je zapotřebí poukázat na rozdíly mezi Evropou a Amerikou. S nezbytným přeháněním vynuceným stručností lze vyjmenovat následující rozdíly ve třech sférách:     1. V Evropě se považují peníze a vydělávání peněz za něco ne úplně čistého a úctyhodného. Zároveň Evropané mají větší sklon považovat práci za něco ponižujícího a otravného. Je to nejlépe vidět na průměrném chování prodavačů a číšníků v Evropě. Průměrný Evropan se také stydí pracovat na místě, které podle něj neodpovídá jeho společenskému statutu. Projevuje se v tomto smyslu...
>>

Historický úkol nových členů EU

20.02.2004 10:01
  Diskuse, která se rozpoutala kolem schůzky tří největších členů EU, je velmi užitečná. Pomůže vyvrátit mýtus, že členské státy v EU přestaly být základními jednotkami rozhodování a že tudíž České republice hrozí v EU „rozpuštění“ na způsob kostky cukru ve vodě. Je pravda, že Evropská komise a Evropský soudní dvůr disponují určitými pravomocemi, jejichž konkrétní výkon není přímo závislý na tom, co zrovna v daném okamžiku chce většina členských států. Ve všech případech se však jedná o pravomoce, na nichž se předtím členské státy dohodly a to ve všech závažných případech jednomyslně!...
>>

Racionální zahraniční politika

15.02.2004 10:02
  Je tomu asi dva roky, kdy jeden významný slovenský politik prohlásil, že je proti členství jeho země v NATO. Jako důvod uvedl, že členství by mohlo Slovensko zavléci do střetu v místech, která jsou příliš vzdálená a proto mimo horizont slovenské zahraniční politiky. Tragické na tomto výroku je, že by takovéto uvažování bylo projevem slepoty již před dávnými staletími a nikoliv až dnes v době globalizace. Připomeňme si, že na počátku 13.století se 7000 km na východ od Slovenska dala do pohybu obrovská vysoce mobilní vojska vedená lidmi, kteří dospěli k závěru, že svět má patřit jim a...
>>

Summit EU o méně podstatném

14.12.2003 00:00
    . Pavel Bratinka, 14.12.2003     Jsem zarytý přívrženec těsnější evropské integrace. A to nikoliv z nějakého abstraktního intelektuálsko-levicového zanícení, jak s oblibou říkají někteří odpůrci integrace, ale ze zcela pragmatického zájmu o přežití mého způsobu života a mého národa. EU je hospodářský obr, který svým obyvatelům poskytuje standard života, o jakém se drtivé většině z těch přibližně 80 miliardám lidí, kteří zatím na světě kdy žili, ani nesnilo. Co se týče mocenské váhy ve světě je EU ale směšným trpaslíkem. To by nevadilo,...
>>
Všechny články

Záznamy: 41 - 50 ze 71

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Vyhledávání

© 2009 Pavel Bratinka Všechna práva vyhrazena.