Články

Prezidenti USA a naše dějiny

22.05.2007 20:00
  Otištěno v MFD 2.6.2007         Dějiny Spojených států trvají již 230 let a za tu dobu stálo v čele této země celkem 43 prezidentů. Avšak až teprve dvacátý osmý prezident Wilson si svojí politikou trvající na národním sebeurčení národů Rakouska-Uherska vydobyl v českých zemích všeobecný zájem a popularitu. Před ním vnímala česká veřejnost Ameriku pouze jako oblast, kam míří vystěhovalci za lepším životem a o amerických prezidentech měla jen nepatrné povědomí Existenci tří následujících prezidentů Hardinga, Coolidgeho a Hoovera zaznamenala...
>>

O jednom rozsudku smrti.

28.12.2006 23:46
  Reakce na rozsudek smrti nad Saddamem Husseinem připomenuly smutnou skutečnost, že jen opravdu velcí a mediálně známí zločinci mají šanci, že se o záchranu jejich životů pokusí opravdu známí a slavní lidé či dokonce vlády a prezidenti států. Mediální známost lze však dosáhnout pouze obzvláštní krutostí zločinů nebo jejich počtem. Důsledek této kauzality je velmi neblahý signál pro všechny potenciální zločince: nepáchejte malé zločiny – to se nevyplácí, ale páchejte velké zločiny, pak máte šanci dožít v klidu. Úplně nejlépe je se zmocnit nějakého státu a učinit z něj nástroj...
>>

A co takhle česká raketová základna?

16.10.2006 10:00
  Článek vyšel v časopise EURO 16.10.2006 pod názvem "Co kdybychom si obranu zaplatili sami?" A co takhle česká raketová základna? Pavel Bratinka, říjen 2006 Na debatu o americké základně na našem území je docela tristní pohled. Postrádám politika, který by komunistům připomněl, že za jejich vlády stačilo byť jen šeptem dvěma lidem říci, že by snad bylo lépe sovětské rakety na našem území nerozmisťovat a člověk mohl být trestně stíhán pro pobuřování proti spojeneckým vztahům republiky k jiným státům – sazba 6 měsíců až tři roky. Dnes se sice komunisté těší svobodě nejen šeptat, ale i ze...
>>

Bush a historická spravedlnost

03.10.2006 10:00
  Článek vyšel 3.10.2006 v deníku MFDnes pod titulkem "Ale odejít teď z Iráku by znamenalo obrovskou zradu" Dosavadní Bushovo období díky razantnímu snížení daní přineslo stálý hospodářský růst a nezaměstnanost na tak nízké úrovni, že se o ní může všem evropským státům jen zdát. To ale není věc, o které by se mluvilo ve zprávách a – co je důležitější – pokud se někdo má dobře díky vlastní práci, není to pro něj žádný silný důvod jít k volbám. Naproti tomu, pokud je něčí příjem přímo závislý na rozhodování politiků, pak naopak má silný důvod jít volit toho, kdo slibuje větší dávky....
>>

EU jako praktické dílo.

04.05.2006 10:00
          (Napsáno 4.5.2006, nabídnuto a neotištěno)        Článek „Velký pád evropské vrchnosti“ otištěný v MFD k dvouletému výročí vstupu naší země do EU je názorným příkladem chaotických dezinformací, které jsou na adresu této formy spolupráce v Evropě často pronášeny.        Svoboda pohybu zboží, služeb, kapitálu a lidí po Evropě, kterou se podařilo dosáhnout, nemá historickou obdobu. Byla vytvořena postupně během dlouhých desetiletí metodou pokusů a omylů. Na tuto svobodu se může...
>>

Lekce k zamyšlení.

16.04.2006 10:00
  (Napsáno 16.4.2006, nabídnuto a neotištěno) V komentáři „Polská lekce vlastenectví“ (MFD 13.4.) jsme vybízeni k tomu, abychom si vzali příklad z vlasteneckého chování polské vlády. Její vlastenectví mělo spočívat v tom, že překazila nákup polské banky zahraniční bankou v zájmu ochrany pracovních míst v bankovnictví a byla ochotna jít v této věci do sporu s Evropskou komisí. Zkusme ale hodnotit postup polské vlády z věcného hlediska a položme si otázku, zda je v našem zájmu. Za prvé je zřejmé, že svým jednáním Polsko porušilo Smlouvu o EU ve dvou bodech: ustanovení zaručující svobodu...
>>

Co hýbalo Evropou

02.01.2006 14:00
 Psáno pro časopis RC Monitor   Poptávka po tomto článku zněla, abych napsal něco o evropských hodnotách, tj. hodnotách které definují Evropu jako něco odlišného od jiných částí světa. Měl jsem tedy vystihnout ty hodnoty, které se buď nikde jinde nevyskytují, nebo jsou sice přítomny u výjimečných osobností, ale neměly žádný vliv na formování tamějších společností. Je třeba předeslat, že nemá smysl mluvit o evropských hodnotách a přitom se omezit pouze na vlastní Evropu. Celý americký kontinent byl a je formován evropskými hodnotami a totéž lze říci o Austrálii a Novém Zeelandu....
>>

17. listopad a budoucnost

22.11.2005 00:00
  (Článek byl nabídnut k otištění, ale nikdy nevyšel) Z příspěvků do debaty o významu disidentství by podle mého názoru mělo být zřejmé, čím se podle autorů komunistický režim zásadně lišil od dnešních poměrů a které lidské vlastnosti nebo činy jej posilovaly a které jej naopak oslabovaly. Hlavní odlišnost totalitního režimu od současného nevidím v tom, že vládli lidé hloupější a zkorumpovanější než dnes nebo že hospodářský systém byl idiotský nebo že se dělo více bezpráví nebo že noviny psaly více lží, ale v tom, že a) se nesmělo bezpráví, lež nebo hloupost veřejně kritizovat pod...
>>

Lobby v České republice

20.11.2005 00:00
  Již zběžný přehled článků v domácím tisku o lobbistech a lobbování v České republice svědčí, že na tomto poli není vše v pořádku. Slovo lobbování/lobbismus má jednoznačně negativní význam. Vyvolává představu nepatřičného ovlivňování zákonodárných a exekutivních orgánů státu. Lobbista pak vyvolává představu temného agenta špatných zájmů, který pomocí úplatků či jiné protihodnoty dosahuje, že zákonodárci, ministři a úředníci přijímají rozhodnutí, která jsou odlišná od těch, která by normálně přijali a která by byla objektivně lepší. Slovní spojení „poctivý lobbista“ se považuje za...
>>

O jedné bigotnosti

15.10.2005 00:00
      Při debatách o registrovaném partnerství padají na adresu odpůrců ostrá slova o jejich bigotnosti či netoleranci jakoby celý problém byl v tom, zda budeme či nebudeme něco tolerovat, tj. zda budeme nebo nebudeme nějaké lidi pronásledovat za jejich chování.To je ale naprosto lživý argument, neboť zájemci o registrované partnerství po nás nežádají, abychom je nechali na pokoji, ale něco naprosto jiného a sice, abychom jejich vztahům poskytli stejné společenské a právní uznání jaké dosud poskytujeme manželstvím! Řečeno brutálně – nežádají po nás, abychom po nich...
>>
Všechny články

Záznamy: 41 - 50 ze 87

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Vyhledávání

© 2009 Pavel Bratinka Všechna práva vyhrazena.