17. listopad a budoucnost

22.11.2005 00:00

 

(Článek byl nabídnut k otištění, ale nikdy nevyšel)
Z příspěvků do debaty o významu disidentství by podle mého názoru mělo být zřejmé, čím se podle autorů komunistický režim zásadně lišil od dnešních poměrů a které lidské vlastnosti nebo činy jej posilovaly a které jej naopak oslabovaly.
Hlavní odlišnost totalitního režimu od současného nevidím v tom, že vládli lidé hloupější a zkorumpovanější než dnes nebo že hospodářský systém byl idiotský nebo že se dělo více bezpráví nebo že noviny psaly více lží, ale v tom, že
a) se nesmělo bezpráví, lež nebo hloupost veřejně kritizovat pod hrozbou perzekuceb) pokud se chtěl občan vyhnout nepříjemnostem, musel důsledně mlčetc) pokud chtěl občan mít nějaké postavení a plně uplatnit svůj talent, musel s tímto stavem dokonce otevřeně souhlasit - vstupem do KSČ a spol., nebo alespoň hlasitým schvalováním toho, co KSČ schvalovala, a hlasitým tupením toho, co KSČ tupila a nikdy jinak.
Lidé, kterým tento stav z jakýchkoliv důvodů vyhovoval, byli dobře organizováni a ozbrojeni a trvale obnovovali svoje počty, neboť mohli dnes a denně otevřeně verbovat do svých řad. Ti, kteří jej odmítali, se nemohli ani dost dobře navzájem poznat, natož organizovat nebo dokonce ozbrojit.
Každé mlčení a ještě více každý vstup do KSČ utvrzoval v okolí u příznivců režimu víru v jeho správnost a neporazitelnost a u odpůrců režimu pocit marnosti jakéhokoliv odporu a beznaděj. A u těch nejbrutálnějších příznivců posiloval odhodlání použít při případném potlačení odporu i násilí.
Na druhé straně každé gesto počínajíce odmítnutím členství v KSČ přes neúčast při veřejném klanění se komunistickým modlám a konče otevřeným protestem oslabovalo sebejistotu příznivců a naopak povzbuzovalo odpůrce.Ale žádné toto gesto se neudělalo samo! Vždy někdo konkrétní musel k němu sebrat odvahu a nést riziko!
Je zřejmé, že při určité kritické mase odmítavých gest se vůle příznivců bránit režim zhroutí a naopak vůle odpůrců jít i do stále ještě riskantního střetu podstatně posílí.Propojenost komunistického imperia ovšem způsobovala, že samotný vývoj v Československu by nestačil. Obdobné přibližování či překročení kritické hladiny odporu muselo nastat a také nastalo i v jiných částech imperia.
Ještě mnoho let budou pokračovat spory o to, kdo, kdy, kde, čím a jakou měrou přispěl k našemu osvobození. Po několika desetiletích to bude již zajímat jen ty, kteří rádi čtou historické knihy. To je nevyhnutelné. Přijdou jiné problémy a jiné hrozby.Vždy ale bude platit, že aby naše vlast mohla problémům a hrozbám čelit musí v ní žít dost lidí ochotných pro dobrou věc riskovat.
Má-li tedy mít 17.listopad nějaký další význam mimo to, že se v ten den nepracuje, pak jako den, kdy se vzdává veřejná čest právě lidské odvaze riskovat pro dobrou věc, a nikoliv přirozenému pokušení čekat, jak to dopadne. Nebyli to samozřejmě pouze známí disidenti, kteří tyto vlastnosti prokázali, ale mnoho dalších neznámých lidí. Někteří z nich byli tehdy dokonce ještě členy KSČ.
Od ústavních činitelů proto očekávám, že naleznou patřičnou formu, jak 17. listopadu vzdát tuto čest našim lepším okamžikům, a zároveň že nebudou v ten den vycházet vstříc naším horším vlastnostem a sklonům. Na to mají čas v ostatní dny.

Zpět

Články

Lobby v České republice

20.11.2005 00:00
  Již zběžný přehled článků v domácím tisku o lobbistech a lobbování v České republice svědčí, že na tomto poli není vše v pořádku. Slovo lobbování/lobbismus má jednoznačně negativní význam. Vyvolává představu nepatřičného ovlivňování zákonodárných a exekutivních orgánů státu. Lobbista pak...
>>

O jedné bigotnosti

15.10.2005 00:00
      Při debatách o registrovaném partnerství padají na adresu odpůrců ostrá slova o jejich bigotnosti či netoleranci jakoby celý problém byl v tom, zda budeme či nebudeme něco tolerovat, tj. zda budeme nebo nebudeme nějaké lidi pronásledovat za jejich chování.To je ale...
>>

Turecko ante portas

03.10.2005 00:00
         Okamžik zahájení rozhovorů o přístupu Turecka k EU je rozhodně událost historického významu. Proto je tak důležité, aby všichni, kdo budou o výsledku rozhodovat, znali základní fakt - Turecko chce vstoupit do EU nikoliv s hospodářských, ale především...
>>

Smyšlený dopis neodarwinistickému politikovi.

10.09.2005 10:00
  Protože jsme oba fyzici, mohu mluvit rovnou natvrdo.      Oba víme, že věda zatím poznala pouze čtyři síly: gravitaci, elektromagnetickou sílu, tzv. slabou sílu a silnou sílu. S prvními dvěma máme my lidé naprosto jasnou zkušenost, další dvě jsou pouze dedukovány z...
>>

Je třeba se rozhodnout

23.07.2005 10:00
  23.7.2005 Smrt českého občana při teroristickém útoku v Egyptě zatím nejsilněji připomněla české veřejnosti válku, která ve světě probíhá.Masové vraždy pomocí bomb nejsou nic nového – a to ani v Evropě. Připomeňme si zcela zapomenutý teroristický atentát v Sofii v roce 1925. Výbušninami...
>>

Dny poté

01.06.2005 10:04
      Při vyhodnocování dopadu francouzského a nizozemského referenda na české zájmy je podle mého názoru třeba vycházet za dvou faktů:     1. Lístek vyjadřující Ne vhodili ve Francií vesměs lidé, kteří považují Českou republiku ( samozřejmě spolu s dalšími novými...
>>

Svoboda projevu a prezidentská funkce.

24.04.2005 10:00
       Spory o ústavu mezi prezidentem ČR a některými poslanci Evropského parlamentu znovu nastolily otázku, jak se to má se svobodou projevu a funkcí prezidenta.      Všichni lidé mají právo vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas s názory druhých o...
>>

Evropské retro.

28.03.2005 10:00
  Pokud by někdo označil výsledek summitu EU z minulého týdne jako „vítězství demokracie nad bruselskými byrokraty“, nebylo by mu možno vytknout žádnou demagogii. Byla to Evropská komise, která navrhla liberalizaci trhu se službami a byly to vlády Francie a Německa, které ustoupily tlaku z...
>>

Je senát zbytečný?

22.11.2004 10:00
  Nízká účast ve volbách do části Parlamentu ČR zvané Senát opět vyvolá polemiku o jeho účelu a legitimitě.Patřil jsem k přesvědčeným zastáncům Senátu již v roce 1989, kdy jsem zakládal spolu s několika přáteli politickou stranu. Do jejího základního manifestu jsem proto prosazoval jasný...
>>

Existuje identita Evropské unie?

24.10.2004 20:00
                  Identita člověka má vždy dvě stránky: to, jak nahlíží sám sebe, a to, jak se na něj dívají ti druzí. Pohled a vnímání druhých se samozřejmě odvíjí od toho, jak daný člověk jedná a jak jeho jednání dopadá na...
>>
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Vyhledávání

© 2009 Pavel Bratinka Všechna práva vyhrazena.