17. listopad a budoucnost

22.11.2005 00:00

 

(Článek byl nabídnut k otištění, ale nikdy nevyšel)
Z příspěvků do debaty o významu disidentství by podle mého názoru mělo být zřejmé, čím se podle autorů komunistický režim zásadně lišil od dnešních poměrů a které lidské vlastnosti nebo činy jej posilovaly a které jej naopak oslabovaly.
Hlavní odlišnost totalitního režimu od současného nevidím v tom, že vládli lidé hloupější a zkorumpovanější než dnes nebo že hospodářský systém byl idiotský nebo že se dělo více bezpráví nebo že noviny psaly více lží, ale v tom, že
a) se nesmělo bezpráví, lež nebo hloupost veřejně kritizovat pod hrozbou perzekuceb) pokud se chtěl občan vyhnout nepříjemnostem, musel důsledně mlčetc) pokud chtěl občan mít nějaké postavení a plně uplatnit svůj talent, musel s tímto stavem dokonce otevřeně souhlasit - vstupem do KSČ a spol., nebo alespoň hlasitým schvalováním toho, co KSČ schvalovala, a hlasitým tupením toho, co KSČ tupila a nikdy jinak.
Lidé, kterým tento stav z jakýchkoliv důvodů vyhovoval, byli dobře organizováni a ozbrojeni a trvale obnovovali svoje počty, neboť mohli dnes a denně otevřeně verbovat do svých řad. Ti, kteří jej odmítali, se nemohli ani dost dobře navzájem poznat, natož organizovat nebo dokonce ozbrojit.
Každé mlčení a ještě více každý vstup do KSČ utvrzoval v okolí u příznivců režimu víru v jeho správnost a neporazitelnost a u odpůrců režimu pocit marnosti jakéhokoliv odporu a beznaděj. A u těch nejbrutálnějších příznivců posiloval odhodlání použít při případném potlačení odporu i násilí.
Na druhé straně každé gesto počínajíce odmítnutím členství v KSČ přes neúčast při veřejném klanění se komunistickým modlám a konče otevřeným protestem oslabovalo sebejistotu příznivců a naopak povzbuzovalo odpůrce.Ale žádné toto gesto se neudělalo samo! Vždy někdo konkrétní musel k němu sebrat odvahu a nést riziko!
Je zřejmé, že při určité kritické mase odmítavých gest se vůle příznivců bránit režim zhroutí a naopak vůle odpůrců jít i do stále ještě riskantního střetu podstatně posílí.Propojenost komunistického imperia ovšem způsobovala, že samotný vývoj v Československu by nestačil. Obdobné přibližování či překročení kritické hladiny odporu muselo nastat a také nastalo i v jiných částech imperia.
Ještě mnoho let budou pokračovat spory o to, kdo, kdy, kde, čím a jakou měrou přispěl k našemu osvobození. Po několika desetiletích to bude již zajímat jen ty, kteří rádi čtou historické knihy. To je nevyhnutelné. Přijdou jiné problémy a jiné hrozby.Vždy ale bude platit, že aby naše vlast mohla problémům a hrozbám čelit musí v ní žít dost lidí ochotných pro dobrou věc riskovat.
Má-li tedy mít 17.listopad nějaký další význam mimo to, že se v ten den nepracuje, pak jako den, kdy se vzdává veřejná čest právě lidské odvaze riskovat pro dobrou věc, a nikoliv přirozenému pokušení čekat, jak to dopadne. Nebyli to samozřejmě pouze známí disidenti, kteří tyto vlastnosti prokázali, ale mnoho dalších neznámých lidí. Někteří z nich byli tehdy dokonce ještě členy KSČ.
Od ústavních činitelů proto očekávám, že naleznou patřičnou formu, jak 17. listopadu vzdát tuto čest našim lepším okamžikům, a zároveň že nebudou v ten den vycházet vstříc naším horším vlastnostem a sklonům. Na to mají čas v ostatní dny.

Zpět

Články

O jednom rozsudku smrti.

28.12.2006 23:46
  Reakce na rozsudek smrti nad Saddamem Husseinem připomenuly smutnou skutečnost, že jen opravdu velcí a mediálně známí zločinci mají šanci, že se o záchranu jejich životů pokusí opravdu známí a slavní lidé či dokonce vlády a prezidenti států. Mediální známost lze však dosáhnout pouze...
>>

A co takhle česká raketová základna?

16.10.2006 10:00
  Článek vyšel v časopise EURO 16.10.2006 pod názvem "Co kdybychom si obranu zaplatili sami?" A co takhle česká raketová základna? Pavel Bratinka, říjen 2006 Na debatu o americké základně na našem území je docela tristní pohled. Postrádám politika, který by komunistům připomněl, že za jejich...
>>

Bush a historická spravedlnost

03.10.2006 10:00
  Článek vyšel 3.10.2006 v deníku MFDnes pod titulkem "Ale odejít teď z Iráku by znamenalo obrovskou zradu" Dosavadní Bushovo období díky razantnímu snížení daní přineslo stálý hospodářský růst a nezaměstnanost na tak nízké úrovni, že se o ní může všem evropským státům jen zdát. To ale není...
>>

EU jako praktické dílo.

04.05.2006 10:00
          (Napsáno 4.5.2006, nabídnuto a neotištěno)        Článek „Velký pád evropské vrchnosti“ otištěný v MFD k dvouletému výročí vstupu naší země do EU je názorným příkladem chaotických dezinformací, které jsou na adresu této...
>>

Lekce k zamyšlení.

16.04.2006 10:00
  (Napsáno 16.4.2006, nabídnuto a neotištěno) V komentáři „Polská lekce vlastenectví“ (MFD 13.4.) jsme vybízeni k tomu, abychom si vzali příklad z vlasteneckého chování polské vlády. Její vlastenectví mělo spočívat v tom, že překazila nákup polské banky zahraniční bankou v zájmu ochrany...
>>

Co hýbalo Evropou

02.01.2006 14:00
 Psáno pro časopis RC Monitor   Poptávka po tomto článku zněla, abych napsal něco o evropských hodnotách, tj. hodnotách které definují Evropu jako něco odlišného od jiných částí světa. Měl jsem tedy vystihnout ty hodnoty, které se buď nikde jinde nevyskytují, nebo jsou sice přítomny u...
>>

17. listopad a budoucnost

22.11.2005 00:00
  (Článek byl nabídnut k otištění, ale nikdy nevyšel) Z příspěvků do debaty o významu disidentství by podle mého názoru mělo být zřejmé, čím se podle autorů komunistický režim zásadně lišil od dnešních poměrů a které lidské vlastnosti nebo činy jej posilovaly a které jej naopak...
>>

Lobby v České republice

20.11.2005 00:00
  Již zběžný přehled článků v domácím tisku o lobbistech a lobbování v České republice svědčí, že na tomto poli není vše v pořádku. Slovo lobbování/lobbismus má jednoznačně negativní význam. Vyvolává představu nepatřičného ovlivňování zákonodárných a exekutivních orgánů státu. Lobbista pak...
>>

O jedné bigotnosti

15.10.2005 00:00
      Při debatách o registrovaném partnerství padají na adresu odpůrců ostrá slova o jejich bigotnosti či netoleranci jakoby celý problém byl v tom, zda budeme či nebudeme něco tolerovat, tj. zda budeme nebo nebudeme nějaké lidi pronásledovat za jejich chování.To je ale...
>>

Turecko ante portas

03.10.2005 00:00
         Okamžik zahájení rozhovorů o přístupu Turecka k EU je rozhodně událost historického významu. Proto je tak důležité, aby všichni, kdo budou o výsledku rozhodovat, znali základní fakt - Turecko chce vstoupit do EU nikoliv s hospodářských, ale především...
>>
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Vyhledávání

© 2009 Pavel Bratinka Všechna práva vyhrazena.