17. listopad a budoucnost

22.11.2005 00:00

 

(Článek byl nabídnut k otištění, ale nikdy nevyšel)
Z příspěvků do debaty o významu disidentství by podle mého názoru mělo být zřejmé, čím se podle autorů komunistický režim zásadně lišil od dnešních poměrů a které lidské vlastnosti nebo činy jej posilovaly a které jej naopak oslabovaly.
Hlavní odlišnost totalitního režimu od současného nevidím v tom, že vládli lidé hloupější a zkorumpovanější než dnes nebo že hospodářský systém byl idiotský nebo že se dělo více bezpráví nebo že noviny psaly více lží, ale v tom, že
a) se nesmělo bezpráví, lež nebo hloupost veřejně kritizovat pod hrozbou perzekuceb) pokud se chtěl občan vyhnout nepříjemnostem, musel důsledně mlčetc) pokud chtěl občan mít nějaké postavení a plně uplatnit svůj talent, musel s tímto stavem dokonce otevřeně souhlasit - vstupem do KSČ a spol., nebo alespoň hlasitým schvalováním toho, co KSČ schvalovala, a hlasitým tupením toho, co KSČ tupila a nikdy jinak.
Lidé, kterým tento stav z jakýchkoliv důvodů vyhovoval, byli dobře organizováni a ozbrojeni a trvale obnovovali svoje počty, neboť mohli dnes a denně otevřeně verbovat do svých řad. Ti, kteří jej odmítali, se nemohli ani dost dobře navzájem poznat, natož organizovat nebo dokonce ozbrojit.
Každé mlčení a ještě více každý vstup do KSČ utvrzoval v okolí u příznivců režimu víru v jeho správnost a neporazitelnost a u odpůrců režimu pocit marnosti jakéhokoliv odporu a beznaděj. A u těch nejbrutálnějších příznivců posiloval odhodlání použít při případném potlačení odporu i násilí.
Na druhé straně každé gesto počínajíce odmítnutím členství v KSČ přes neúčast při veřejném klanění se komunistickým modlám a konče otevřeným protestem oslabovalo sebejistotu příznivců a naopak povzbuzovalo odpůrce.Ale žádné toto gesto se neudělalo samo! Vždy někdo konkrétní musel k němu sebrat odvahu a nést riziko!
Je zřejmé, že při určité kritické mase odmítavých gest se vůle příznivců bránit režim zhroutí a naopak vůle odpůrců jít i do stále ještě riskantního střetu podstatně posílí.Propojenost komunistického imperia ovšem způsobovala, že samotný vývoj v Československu by nestačil. Obdobné přibližování či překročení kritické hladiny odporu muselo nastat a také nastalo i v jiných částech imperia.
Ještě mnoho let budou pokračovat spory o to, kdo, kdy, kde, čím a jakou měrou přispěl k našemu osvobození. Po několika desetiletích to bude již zajímat jen ty, kteří rádi čtou historické knihy. To je nevyhnutelné. Přijdou jiné problémy a jiné hrozby.Vždy ale bude platit, že aby naše vlast mohla problémům a hrozbám čelit musí v ní žít dost lidí ochotných pro dobrou věc riskovat.
Má-li tedy mít 17.listopad nějaký další význam mimo to, že se v ten den nepracuje, pak jako den, kdy se vzdává veřejná čest právě lidské odvaze riskovat pro dobrou věc, a nikoliv přirozenému pokušení čekat, jak to dopadne. Nebyli to samozřejmě pouze známí disidenti, kteří tyto vlastnosti prokázali, ale mnoho dalších neznámých lidí. Někteří z nich byli tehdy dokonce ještě členy KSČ.
Od ústavních činitelů proto očekávám, že naleznou patřičnou formu, jak 17. listopadu vzdát tuto čest našim lepším okamžikům, a zároveň že nebudou v ten den vycházet vstříc naším horším vlastnostem a sklonům. Na to mají čas v ostatní dny.

Zpět

Články

Sen začínajícího konzultanta

25.07.2022 19:21
  Sen začínajícího konzultanta.     Nemám ponětí, jak se mi podařilo být svědkem níže vylíčené události a jakým způsobem se mi staly různé informace a obraty, které uvádím, samozřejmostí. Událost, které jsem byl svědkem, byla později známá jako Přijetí u Velkých Konzultantů. Proč se...
>>

Získat svět, ale ztratit duši

03.05.2022 12:23
  Otištěno v Deníku N 3.5.2022 Slovo “NATO” se dnes vyskytuje ve sdělovacích prostředcích velmi často, ale téměř nikdy s připojeným vysvětlením, co to ve skutečnosti představuje. To velmi nahrává záměru vytvořit dojem, že se jedná o nějaký vojenský superstát disponující ohromnou armádou, která...
>>

Těžká doba dále ztěžkla.

16.04.2022 12:18
  Těžká doba dále ztěžkla. Publikováno v MFD na Bílou sobotu 16.4.2022   Těžká doba dále ztěžkla a poptávka po nějaké naději tudíž vzrostla. Bylo by proto velmi zajímavé se zeptat lidí na ulici, v co věří křesťané a co jim dává naději. Ačkoliv obecné povědomí o víře, která...
>>

Poučení pro zakladatele nových stran

07.02.2022 19:24
  Co si vzít jako poučení z devadesátých let pro ty, kteří by chtěli dnes založit novou politickou stranu. Strávil jsem v politice osm let. Je na čase shrnout zkušenosti – nikoliv z důvodů uchování paměti, ale pro zdůvodnění úkolu pro budoucnost. Úkol je mi jasný – potřebujeme...
>>

Odpovědi na dotazy LN

17.06.2021 22:11
  Otištěno v Lidových novinách 16.6.2021   V čem vidíte smysl života? To je absolutní otázka, a tak nemohu než odpovědět absolutně. Smysl mého života nelze oddělit o smyslu života a existence všeho mimo mne. Oni druzí a ono druhé mělo a má podíl na mém vzniku a životě a zároveň já sám...
>>

Rok s pandemií a Velikonoce 2021

06.04.2021 21:59
Otištěno v  MFD na Bílou sobotu 3.dubna 2021 Asi mnohým z nás by dnes v čase Covidu-19 určitě lahodilo, kdyby o nás platila slova biblického žalmu 91: …… Nebudeš se bát ani nočních hrůz,  ani šípu, jenž létá ve dne, ani moru, jenž ve tmě kráčí, ani pohromy, jež pustoší v...
>>

OSUDOVÁ ZÁVISLOST DEMOKRACIE

06.12.2020 21:56
  Příspěvek do sborníku k narozeninám Petra Pitharta   Petr Pithart patřil nepochybně k těm, kteří v časech totalitního režimu usilovali o jeho odstranění a nahrazení demokracií a tržním hospodářstvím. Zároveň ale náležel do poněkud menšího tábora těch, kteří nastolení...
>>

Bílá sobota v čase koronaviru

11.04.2020 00:00
Otištěno v MFD 11.dubna 2020 Asi většina z nás ví, že dnes je tzv. Bílá sobota, kterou si spojujeme s Velikonocemi. Proč se jí ale říká bílá a hlavně, co si mají lidé v ten den připomínat, budou asi znát pouze křesťané. V křesťanském kalendáři katolické i některých dalších...
>>

Debaty s Rogerem byly velký požitek

18.01.2020 00:00
S Pavlem Bratinkou o tom, co našel Roger Scruton v komunistickém Československu a jak bytové semináře ovlivnily vývoj české společnosti po roce 1989. (otištěno v Lidových novinách, 18.1.2020)   Minulou neděli zemřel Roger Scruton, britský filozof, politolog a estetik, který byl...
>>

Článek k výročí ODA

17.12.2019 21:45
  (otištěno v Lidových novinách 19.12.2019 ) 17.prosince 1989 se sešlo 13 lidí částečně z disentu a částečně z oficiálních struktur a založili Občanskou demokratickou alianci – ODA. Zakladatelé považovali existenci politických stran ze nutnou podmínku pro demokracii....
>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vyhledávání

© 2009 Pavel Bratinka Všechna práva vyhrazena.