17. listopad a budoucnost

22.11.2005 00:00

 

(Článek byl nabídnut k otištění, ale nikdy nevyšel)
Z příspěvků do debaty o významu disidentství by podle mého názoru mělo být zřejmé, čím se podle autorů komunistický režim zásadně lišil od dnešních poměrů a které lidské vlastnosti nebo činy jej posilovaly a které jej naopak oslabovaly.
Hlavní odlišnost totalitního režimu od současného nevidím v tom, že vládli lidé hloupější a zkorumpovanější než dnes nebo že hospodářský systém byl idiotský nebo že se dělo více bezpráví nebo že noviny psaly více lží, ale v tom, že
a) se nesmělo bezpráví, lež nebo hloupost veřejně kritizovat pod hrozbou perzekuceb) pokud se chtěl občan vyhnout nepříjemnostem, musel důsledně mlčetc) pokud chtěl občan mít nějaké postavení a plně uplatnit svůj talent, musel s tímto stavem dokonce otevřeně souhlasit - vstupem do KSČ a spol., nebo alespoň hlasitým schvalováním toho, co KSČ schvalovala, a hlasitým tupením toho, co KSČ tupila a nikdy jinak.
Lidé, kterým tento stav z jakýchkoliv důvodů vyhovoval, byli dobře organizováni a ozbrojeni a trvale obnovovali svoje počty, neboť mohli dnes a denně otevřeně verbovat do svých řad. Ti, kteří jej odmítali, se nemohli ani dost dobře navzájem poznat, natož organizovat nebo dokonce ozbrojit.
Každé mlčení a ještě více každý vstup do KSČ utvrzoval v okolí u příznivců režimu víru v jeho správnost a neporazitelnost a u odpůrců režimu pocit marnosti jakéhokoliv odporu a beznaděj. A u těch nejbrutálnějších příznivců posiloval odhodlání použít při případném potlačení odporu i násilí.
Na druhé straně každé gesto počínajíce odmítnutím členství v KSČ přes neúčast při veřejném klanění se komunistickým modlám a konče otevřeným protestem oslabovalo sebejistotu příznivců a naopak povzbuzovalo odpůrce.Ale žádné toto gesto se neudělalo samo! Vždy někdo konkrétní musel k němu sebrat odvahu a nést riziko!
Je zřejmé, že při určité kritické mase odmítavých gest se vůle příznivců bránit režim zhroutí a naopak vůle odpůrců jít i do stále ještě riskantního střetu podstatně posílí.Propojenost komunistického imperia ovšem způsobovala, že samotný vývoj v Československu by nestačil. Obdobné přibližování či překročení kritické hladiny odporu muselo nastat a také nastalo i v jiných částech imperia.
Ještě mnoho let budou pokračovat spory o to, kdo, kdy, kde, čím a jakou měrou přispěl k našemu osvobození. Po několika desetiletích to bude již zajímat jen ty, kteří rádi čtou historické knihy. To je nevyhnutelné. Přijdou jiné problémy a jiné hrozby.Vždy ale bude platit, že aby naše vlast mohla problémům a hrozbám čelit musí v ní žít dost lidí ochotných pro dobrou věc riskovat.
Má-li tedy mít 17.listopad nějaký další význam mimo to, že se v ten den nepracuje, pak jako den, kdy se vzdává veřejná čest právě lidské odvaze riskovat pro dobrou věc, a nikoliv přirozenému pokušení čekat, jak to dopadne. Nebyli to samozřejmě pouze známí disidenti, kteří tyto vlastnosti prokázali, ale mnoho dalších neznámých lidí. Někteří z nich byli tehdy dokonce ještě členy KSČ.
Od ústavních činitelů proto očekávám, že naleznou patřičnou formu, jak 17. listopadu vzdát tuto čest našim lepším okamžikům, a zároveň že nebudou v ten den vycházet vstříc naším horším vlastnostem a sklonům. Na to mají čas v ostatní dny.

Zpět

Články

Nejdříve A a potom B - o našem volebním systému

25.07.2004 10:00
       Volební systém je důležitou součástí celkového politického systému naší republikya proto by se měl posuzovat především z hlediska toho, jak mu prospívá nebo neprospívá. Co chceme od politického systému? Dvě věci:      1. Aby umožňoval společnosti...
>>

Reagan Victor

18.06.2004 10:00
  Chceme-li rozhodnout, nakolik prezident Reagan přispěl k pádu komunismu v bývalém Sovětském svazu, je vhodné si připomenout, co bylo podstatou komunistického režimu.Komunistický stát se opíral o systematické a všudypřítomné potlačování možnosti byť jen vyslovit myšlenku, že nějaké jiné...
>>

K projevu prezidenta Klause v Mnichově

10.06.2004 10:01
  Červen 2004 Článek byl nabídnut ale nebyl otištěn Projev prezidenta Klause v Mnichově o rozšíření EU se dotkl mnoha témat. Rád bych vyjádřil ke třem z nich. Význam rozšíření pro staré a nové členské země Rozšíření Evropské unie je vskutku historickou událostí prvořadého významu, neboť...
>>

Můžeme dohonit Ameriku?

01.05.2004 00:00
  Abychom odpověděli na tuto otázku, je zapotřebí poukázat na rozdíly mezi Evropou a Amerikou. S nezbytným přeháněním vynuceným stručností lze vyjmenovat následující rozdíly ve třech sférách:     1. V Evropě se považují peníze a vydělávání peněz za něco ne úplně čistého a...
>>

Historický úkol nových členů EU

20.02.2004 10:01
  Diskuse, která se rozpoutala kolem schůzky tří největších členů EU, je velmi užitečná. Pomůže vyvrátit mýtus, že členské státy v EU přestaly být základními jednotkami rozhodování a že tudíž České republice hrozí v EU „rozpuštění“ na způsob kostky cukru ve vodě. Je pravda, že Evropská komise...
>>

Racionální zahraniční politika

15.02.2004 10:02
  Je tomu asi dva roky, kdy jeden významný slovenský politik prohlásil, že je proti členství jeho země v NATO. Jako důvod uvedl, že členství by mohlo Slovensko zavléci do střetu v místech, která jsou příliš vzdálená a proto mimo horizont slovenské zahraniční politiky. Tragické na tomto výroku...
>>

Summit EU o méně podstatném

14.12.2003 00:00
    . Pavel Bratinka, 14.12.2003     Jsem zarytý přívrženec těsnější evropské integrace. A to nikoliv z nějakého abstraktního intelektuálsko-levicového zanícení, jak s oblibou říkají někteří odpůrci integrace, ale ze zcela pragmatického zájmu o přežití mého...
>>

17. listopad a budoucnost

11.11.2003 10:00
  Pavel Bratinka, listopad 2003 - nabídnuto, ale neotištěno       Z příspěvků do debaty o významu disidentství by podle mého názoru mělo být zřejmé, čím se podle autorů komunistický režim zásadně lišil od dnešních poměrů a které lidské vlastnosti nebo činy jej posilovaly a...
>>

Šťastná volba (Velká volba)

14.06.2003 00:00
Psáno po kladném výsledku referenda o vstupu ČR do EU. Neotištěno              Osud českých zemí byl vždy velmi těsně spojen s tím, co se odehrávalo v evropském prostoru. Možnost ovlivňovat události v Evropě naší zahraniční...
>>

OSN na rozcestí

03.03.2003 10:03
  Současný systém dohod a zvyklostí mezi státy zvaný mezinárodní právo není zřejmě schopen účinně dosahovat cílů, kvůli kterým vznikl: zajistit pocit bezpečí všem státům, které jej dodržují a zároveň zajistit účinné zastrašení těch států, které jej porušují nebo se chystají porušit.Existence...
>>
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

Vyhledávání

© 2009 Pavel Bratinka Všechna práva vyhrazena.