Články

Obhajoba politiky

20.02.2010 00:00
        Psáno v únoru 2010                   Dnes se ze všech stran – a nejen v naší zemi – ozývá v nejrůznějších obměnách tvrzení, že politika je svinstvo. Toto není žádný moderní jev. V různých obměnách se vyskytoval odedávna. Zdá se proto, jakoby vyjadřoval pravdivé poznání opakovaně potvrzované v každé generaci.         Přesto je naprosto nepravdivý, ačkoliv ti, kdož jej vyslovují, mají svojí pravdu. Oni ale slovem...
>>

Byl jednou jeden režim

12.11.2009 15:00
     ( Článek byl publikován 18.11.2009  v  MFD pod změněným názvem)    S ubíhajícím časem vyvstává otázka, jak co nejstručněji a zároveň nejvystižněji zprostředkovat  podstatu komunistického režimu a jeho vývoje pro následující generace „nepamětníků“. Co říci po úvodních slovech „Byl jednou jeden režim…“     Podle mého názoru nejlepšími příklady jsou vražda Milady Horákové a kampaň proti Chartě 77.      První událost se odehrála v nejzběsilejší fázi režimu. Tato dáma byla zavražděná za to, že...
>>

Otazníky nad Českou republikou

01.11.2009 20:00
    (Otištěno 3.11.2009 v MFD po titulkem "Česko nemůže mít dva krále")      Po dvaceti letech svobody jsem nucen položit si otázku, v jakém státě to žiji. Přiměly mne k tomu spory o ratifikaci Lisabonské smlouvy.      Mezinárodní smlouva zavazuje smluvní stát jednat určitým způsobem. Již před staletími se vyvinula zvyklost, že smluvní strany požadovaly od druhých smluvních stran dokument stvrzující jejich vůli smlouvu dodržovat. Aby tento dokument mohly brát vážně, požadovaly, aby na něm byl podpis nezpochybnitelného zástupce...
>>

Česká nebo Evropská křižovatka?

19.02.2009 10:00
  Otištěno 19.2.2009 v Hospodářských novinách   Ve veřejném prostoru dnes často zaznívají výroky, že Česká republika a Irsko jsou poslední bašty zachraňující Evropu před zlopověstnou Lisabonskou smlouvou (LS), která nás prý připraví o suverenitu. Poté následuje výzva, aby Parlament ČR smlouvu odmítl. Dovoluji si vyjádřit naději, že takovéhoto euro-idealistického kroku se nikdo z poslanců a senátorů nedopustí. Doufám, že budou realisty schopnými nahlédnout určitá fakta a zároveň si položit určité otázky a nalézt na ně patřičnou odpověď.   LS upravuje...
>>

Okurková sezóna aneb každá hůl na EU dobrá

26.11.2008 00:00
         (Nabídnuto a neotištěno)      Před několika dny proběhly tiskem zprávy o tom, že Evropská komise zruší normy týkající se kvality 26 druhů ovoce a zeleniny a uvolní zbývajících 10 norem. Vzhledem k tomu, že tyto produkty kupujeme všichni, byla tato událost vynikající příležitostí, jak osvětlit nejen původ těchto norem, ale i způsob rozhodování v EU. Bohužel se tak nestalo. Čeho jsme se dočkali byly spíše posměšné komentáře na účet „eurobyrokratů“  jakoby to byli oni, kdo tyto normy zavedli a vnutili bezmocným...
>>

Komunisté obsadili Wall Street.

07.10.2008 10:00
  Otištěno 7.10.2008 v MFDnes       Nelze si v žádném případě stěžovat na nedostatek článků o finanční krizi na Wall Streetu. Nicméně přes záplavu slov se některá podstatná  fakta a některé otázky vůbec nevyskytují nebo jsou zmíněna jen mimochodem nebo řečena jazykem nesrozumitelným laikovi.       Za prvé postrádám jasné a opakované  konstatování, že celá krize byla způsobena tím, že v USA se dlouhou dobu půjčovaly velké peníze sociálně slabším lidem. V USA se finanční instituce chovaly tak, jakoby měly za...
>>

Lisabonská smlouva po irském referendu

25.03.2008 10:00
Otištěno v RC Monitoru č.13/2008      Převaha odmítavých hlasů v irském referendu o  Lisabonské smlouvě je vážným úderem vůči zájmům ostatních států, které již smlouvu schválily. Je jen slabou útěchou, že jen malá část z hlasujících proti měla důvod, který by  odpovídal skutečnosti – 6% z negativních hlasů nesouhlasilo s tím, že by v některých letech Irsko nemělo „svého“ člena Evropské komise a 3 % nesouhlasilo se snížením váhy menších států. Tyto změny opravdu ve smlouvě jsou. Ostatní hlasy – pokud lze spolehnout na odpovědi při...
>>

Evropská unie - její základ a smysl

22.10.2007 02:00
  Pokud přemýšlíme o dobrém uspořádání lidského soužití, měli bychom vycházet z reálných faktů doložených nejen „velkými“ dějinami, ale i naší osobní zkušeností. Tím prvním faktem je, že bez řádu prosazovaného v případě nutnosti i silou je člověk člověku vlkem a že v takovém případě nelze vůbec doufat v udržení jakékoliv civilizace a rozvoje. Toto poznání je velmi staré a vysvětluje, proč lidé vytvářeli státy. Za druhé ale platí, že státy bez náležitého vnitřního uspořádání uvnitř sebe jsou často velkou měrou tyranem a překážkou společenského dobra. Státy byly často „vlkem“ vůči většině...
>>

Jedna polemika o EU v časopise RC Monitor

23.08.2007 10:00
  Velký zbojník Vít Cigánek, RC Monitor 14, 23.srpna 2007                        Je to velmi časté téma v médiích – kolik dostaneme na co peněz z Evropské unie. Dále se také někdy mluví o tom, že čerpání prostředků je složité, je třeba to umět, nejlépe bude vyškolit na to odborníky, kteří budou mít dobývání peněz z EU jako svou profesi. Téměř vůbec už neslyšíme o tom, odkud čerpá sama Evropská unie (a je-li to pro ni také tak složité). Odkud má ty obrovské částky, jež...
>>

Prezidenti USA a naše dějiny

22.05.2007 20:00
  Otištěno v MFD 2.6.2007         Dějiny Spojených států trvají již 230 let a za tu dobu stálo v čele této země celkem 43 prezidentů. Avšak až teprve dvacátý osmý prezident Wilson si svojí politikou trvající na národním sebeurčení národů Rakouska-Uherska vydobyl v českých zemích všeobecný zájem a popularitu. Před ním vnímala česká veřejnost Ameriku pouze jako oblast, kam míří vystěhovalci za lepším životem a o amerických prezidentech měla jen nepatrné povědomí Existenci tří následujících prezidentů Hardinga, Coolidgeho a Hoovera zaznamenala...
>>
Všechny články

Záznamy: 31 - 40 ze 86

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Vyhledávání

© 2009 Pavel Bratinka Všechna práva vyhrazena.