Články

Lekce k zamyšlení.

16.04.2006 10:00
  (Napsáno 16.4.2006, nabídnuto a neotištěno) V komentáři „Polská lekce vlastenectví“ (MFD 13.4.) jsme vybízeni k tomu, abychom si vzali příklad z vlasteneckého chování polské vlády. Její vlastenectví mělo spočívat v tom, že překazila nákup polské banky zahraniční bankou v zájmu ochrany pracovních míst v bankovnictví a byla ochotna jít v této věci do sporu s Evropskou komisí. Zkusme ale hodnotit postup polské vlády z věcného hlediska a položme si otázku, zda je v našem zájmu. Za prvé je zřejmé, že svým jednáním Polsko porušilo Smlouvu o EU ve dvou bodech: ustanovení zaručující svobodu...
>>

Co hýbalo Evropou

02.01.2006 14:00
 Psáno pro časopis RC Monitor   Poptávka po tomto článku zněla, abych napsal něco o evropských hodnotách, tj. hodnotách které definují Evropu jako něco odlišného od jiných částí světa. Měl jsem tedy vystihnout ty hodnoty, které se buď nikde jinde nevyskytují, nebo jsou sice přítomny u výjimečných osobností, ale neměly žádný vliv na formování tamějších společností. Je třeba předeslat, že nemá smysl mluvit o evropských hodnotách a přitom se omezit pouze na vlastní Evropu. Celý americký kontinent byl a je formován evropskými hodnotami a totéž lze říci o Austrálii a Novém Zeelandu....
>>

17. listopad a budoucnost

22.11.2005 00:00
  (Článek byl nabídnut k otištění, ale nikdy nevyšel) Z příspěvků do debaty o významu disidentství by podle mého názoru mělo být zřejmé, čím se podle autorů komunistický režim zásadně lišil od dnešních poměrů a které lidské vlastnosti nebo činy jej posilovaly a které jej naopak oslabovaly. Hlavní odlišnost totalitního režimu od současného nevidím v tom, že vládli lidé hloupější a zkorumpovanější než dnes nebo že hospodářský systém byl idiotský nebo že se dělo více bezpráví nebo že noviny psaly více lží, ale v tom, že a) se nesmělo bezpráví, lež nebo hloupost veřejně kritizovat pod...
>>

Lobby v České republice

20.11.2005 00:00
  Již zběžný přehled článků v domácím tisku o lobbistech a lobbování v České republice svědčí, že na tomto poli není vše v pořádku. Slovo lobbování/lobbismus má jednoznačně negativní význam. Vyvolává představu nepatřičného ovlivňování zákonodárných a exekutivních orgánů státu. Lobbista pak vyvolává představu temného agenta špatných zájmů, který pomocí úplatků či jiné protihodnoty dosahuje, že zákonodárci, ministři a úředníci přijímají rozhodnutí, která jsou odlišná od těch, která by normálně přijali a která by byla objektivně lepší. Slovní spojení „poctivý lobbista“ se považuje za...
>>

O jedné bigotnosti

15.10.2005 00:00
      Při debatách o registrovaném partnerství padají na adresu odpůrců ostrá slova o jejich bigotnosti či netoleranci jakoby celý problém byl v tom, zda budeme či nebudeme něco tolerovat, tj. zda budeme nebo nebudeme nějaké lidi pronásledovat za jejich chování.To je ale naprosto lživý argument, neboť zájemci o registrované partnerství po nás nežádají, abychom je nechali na pokoji, ale něco naprosto jiného a sice, abychom jejich vztahům poskytli stejné společenské a právní uznání jaké dosud poskytujeme manželstvím! Řečeno brutálně – nežádají po nás, abychom po nich...
>>

Turecko ante portas

03.10.2005 00:00
         Okamžik zahájení rozhovorů o přístupu Turecka k EU je rozhodně událost historického významu. Proto je tak důležité, aby všichni, kdo budou o výsledku rozhodovat, znali základní fakt - Turecko chce vstoupit do EU nikoliv s hospodářských, ale především politických a mocenských důvodů. Je to zřejmé, když si připomeneme následující skutečnosti.       O d roku 1996 již existuje mezi EU a Tureckem celní unie. Tureckému průmyslovému zboží je tak zajištěn naprosto bezproblémový přístup na trhy EU. I pro své agrární...
>>

Smyšlený dopis neodarwinistickému politikovi.

10.09.2005 10:00
  Protože jsme oba fyzici, mohu mluvit rovnou natvrdo.      Oba víme, že věda zatím poznala pouze čtyři síly: gravitaci, elektromagnetickou sílu, tzv. slabou sílu a silnou sílu. S prvními dvěma máme my lidé naprosto jasnou zkušenost, další dvě jsou pouze dedukovány z experimentů, které jsou samozřejmě také hmatatelnou zkušeností svého druhu.       Oba víme, že gravitace vysvětluje, proč Měsíc nespadne na Zem a zároveň proč neuletí a umíme přesně vypočítat kdy kde bude. Rovněž je ale jasné, že z gravitačního zákona nelze odvodit, že Země má...
>>

Je třeba se rozhodnout

23.07.2005 10:00
  23.7.2005 Smrt českého občana při teroristickém útoku v Egyptě zatím nejsilněji připomněla české veřejnosti válku, která ve světě probíhá.Masové vraždy pomocí bomb nejsou nic nového – a to ani v Evropě. Připomeňme si zcela zapomenutý teroristický atentát v Sofii v roce 1925. Výbušninami umístěnými v kopuli kostela Sv.Sofie chtěli bulharští komunisté zavraždit krále a celou vládu. Král i vláda vyvázli nezraněni, ale dalších123 lidí bylo zabito a další stovky byly zraněny. Ti ale nebyli cílem útoku a bulharští komunisté z tohoto důvodu museli považovat svůj útok za neúspěšný. V tom se...
>>

Dny poté

01.06.2005 10:04
      Při vyhodnocování dopadu francouzského a nizozemského referenda na české zájmy je podle mého názoru třeba vycházet za dvou faktů:     1. Lístek vyjadřující Ne vhodili ve Francií vesměs lidé, kteří považují Českou republiku ( samozřejmě spolu s dalšími novými členy EU) za nežádoucí politickou a ekonomickou konkurenci Francie. Tito lidé jsou nespokojeni s tím, že naše zboží, služby a pracovníci mohou (téměř) bez překážek soutěžit i ve Francii s francouzským zbožím, službami a pracovníky. Mnozí z nich pak jsou vůbec nespokojeni s tím, že Francie se musí v...
>>

Svoboda projevu a prezidentská funkce.

24.04.2005 10:00
       Spory o ústavu mezi prezidentem ČR a některými poslanci Evropského parlamentu znovu nastolily otázku, jak se to má se svobodou projevu a funkcí prezidenta.      Všichni lidé mají právo vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas s názory druhých o věci, která se jich týká. Tím spíše má kdokoliv z členských zemí EU právo vyjádřit se k ústavě EU nebo k názorům druhých na tuto ústavu. Snad není třeba v 21.století dodávat, že to platí bez ohledu na to, jakou funkci kritizující nebo kritizovaný zastává. Doby, kdy tomu bylo jinak, snad máme za...
>>
Všechny články

Záznamy: 31 - 40 ze 71

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Vyhledávání

© 2009 Pavel Bratinka Všechna práva vyhrazena.