Články

Negovaná odpovědnost

30.09.2012 14:00
  Publikováno 29.9.2012 v MFD   Pokud Poslanecká sněmovna nějaký zákon vrácený prezidentem republiky znovu schválí nadpoloviční většinou všech poslanců, tj. nejméně 101 hlasy, pak je zákon platný navzdory prezidentskému vetu. Je proto namístě otázka, jaký smysl má pravomoc prezidenta vracet zákony, když se nakonec vždy prosadí vůle většiny členů zákonodárné moci. Odpověď je nasnadě. Tato pravomoc nutí Poslaneckou sněmovnu se zákonem zabývat ještě jednou a zároveň jej podpořit nikoliv pouhou většinou poslanců přítomných v sále, ale absolutní většinou, tj. všemi těmi...
>>

Slyšte pravdivou pohádku!

20.12.2011 00:00
Otisknuto 20.12.2011 v MFD     Václav Havel dostal naší zemi do povědomí celého světa způsobem, který nám mohou ostatní právem závidět: pohádkou se šťastným koncem, která byla na rozdíl od jiných pravdivá. Bojovat pouhými slovy proti organizované a ozbrojené zlobě se muselo jevit jako úsilí sice heroické, avšak v nepohádkové realitě našeho světa odsouzené k porážce.  Ono však nejenže vedlo k vítězství, ale jeho hlavní představitel se během několika měsíců přesunul z vězení na starobylý královský hrad za jásotu velikých zástupů. Tyto obrazy obletěly celou...
>>

Záhadné a škodlivé ticho

22.11.2010 10:00
      Otištěno v MFD 22.11.2010 V posledních týdnech se v mediích vyskytují zprávy o nebezpečí, že velké státy budou snižovat hodnotu vlastních měn ve srovnání s měnami druhých států s cílem zlevnit svoje zboží a služby a tak zvýšit jejich vývoz do těchto druhých států. Takový krok by mohl přirozeně vyprovokovat „postižené“ státy k tomu, aby provedly totéž. Pokud by se tak stalo, byli bychom svědky konfliktu, kterému media zcela automaticky dala jméno „měnová válka“. Na rozdíl od klasických válek by sice neumírali vojáci na bojištích a civilisté...
>>

Počátek konce

31.08.2010 00:00
            Otištěno 31.8.2010 v MFD              Na konci sedmdesátých let bylo zřejmé, že pokus o společenský pohyb podniknutý Chartou 77 byl režimem úspěšně odražen. Přitom prostředky, kterými se režim udržoval, byly jen stínem prostředků, kterými se v padesátých letech etabloval. Žádné popravy a - téměř - žádné mučení. Ztráta kvalifikovaného zaměstnání, zaražené vycházky za ostnaté dráty, děti nepřijaté do školy, opakované zadržování na 48 hodin a v krajním případě několik let...
>>

Volby a peníze.

13.08.2010 00:00
       Otištěno 13.8.2010 v MFD pod názvem „Peníze volby nevyhrají“      Vyslovením důvěry vládě máme volby definitivně za sebou. Byla by ale škoda na ně zapomenout. Byly to totiž volby překvapivé. Nečekané úspěchy jedněch stran spolu s nečekanými neúspěchy jiných stran budou zajímavým tématem pro mnoho badatelů i inspirací pro mnoho politiků v budoucnu. Rád bych do diskuse přispěl zamyšlením nad tím, jak ve světle těchto voleb obstojí rozšířená představa, že o výsledku rozhodují peníze, tj. čím více peněz tím více billboardů a hluku a tím...
>>

Zase pochlebujeme králi.

28.05.2010 21:00
    (Napsáno 23.5.2010, otištěno v LN 28.52010 první den voleb)       V nedemokratických dobách vládli králové a  jejich jménem jimi pověření hodnostáři a úředníci. Králové mohli rozhodnout tak či onak a rozkaz byl splněn bez zbytečných diskusí a byrokratických průtahů. Velmi efektivní způsob vlády. Na druhé straně králové byli někdy nedbalí a místo, aby se starali o zemi a pečlivě vybírali příslušné hodnostáře, trávili čas raději lovem, milostnými pletkami a jinou zábavou. Věci státu je totiž strašně nudily. Hodnostáře vybírali spíše...
>>

Obhajoba politiky

20.02.2010 00:00
        Psáno v únoru 2010                   Dnes se ze všech stran – a nejen v naší zemi – ozývá v nejrůznějších obměnách tvrzení, že politika je svinstvo. Toto není žádný moderní jev. V různých obměnách se vyskytoval odedávna. Zdá se proto, jakoby vyjadřoval pravdivé poznání opakovaně potvrzované v každé generaci.         Přesto je naprosto nepravdivý, ačkoliv ti, kdož jej vyslovují, mají svojí pravdu. Oni ale slovem...
>>

Byl jednou jeden režim

12.11.2009 15:00
     ( Článek byl publikován 18.11.2009  v  MFD pod změněným názvem)    S ubíhajícím časem vyvstává otázka, jak co nejstručněji a zároveň nejvystižněji zprostředkovat  podstatu komunistického režimu a jeho vývoje pro následující generace „nepamětníků“. Co říci po úvodních slovech „Byl jednou jeden režim…“     Podle mého názoru nejlepšími příklady jsou vražda Milady Horákové a kampaň proti Chartě 77.      První událost se odehrála v nejzběsilejší fázi režimu. Tato dáma byla zavražděná za to, že...
>>

Otazníky nad Českou republikou

01.11.2009 20:00
    (Otištěno 3.11.2009 v MFD po titulkem "Česko nemůže mít dva krále")      Po dvaceti letech svobody jsem nucen položit si otázku, v jakém státě to žiji. Přiměly mne k tomu spory o ratifikaci Lisabonské smlouvy.      Mezinárodní smlouva zavazuje smluvní stát jednat určitým způsobem. Již před staletími se vyvinula zvyklost, že smluvní strany požadovaly od druhých smluvních stran dokument stvrzující jejich vůli smlouvu dodržovat. Aby tento dokument mohly brát vážně, požadovaly, aby na něm byl podpis nezpochybnitelného zástupce...
>>

Česká nebo Evropská křižovatka?

19.02.2009 10:00
  Otištěno 19.2.2009 v Hospodářských novinách   Ve veřejném prostoru dnes často zaznívají výroky, že Česká republika a Irsko jsou poslední bašty zachraňující Evropu před zlopověstnou Lisabonskou smlouvou (LS), která nás prý připraví o suverenitu. Poté následuje výzva, aby Parlament ČR smlouvu odmítl. Dovoluji si vyjádřit naději, že takovéhoto euro-idealistického kroku se nikdo z poslanců a senátorů nedopustí. Doufám, že budou realisty schopnými nahlédnout určitá fakta a zároveň si položit určité otázky a nalézt na ně patřičnou odpověď.   LS upravuje...
>>
Všechny články

Záznamy: 11 - 20 ze 71

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vyhledávání

© 2009 Pavel Bratinka Všechna práva vyhrazena.