Články

August

21.08.2015 18:05
Článek vyšel ve slovenském časopise Týžden k výročí srpna 1968        Vpád cizích vojsk do Československa v srpnu 1968 nebyl na první pohled žádnou jedinečnou událostí. Během lidských dějin byly vpády vojsk nebo hord na cizí území spíše běžnou událostí než nějakou výjimkou.  A ve dvacátém století v Evropě k tomu jevu docházelo dokonce mimořádně často. Přesto se ona událost vyznačovala hned několika rysy, které dávají důvod ji považovat za událost jedinečnou.     Za prvé jedinečnou mírou převracení odvěkých pojmů, kterou byla provázena. Všechny...
>>

Komunismus stále vedoucí?

03.01.2015 18:49
(článek byl otištěn v MFD 29.11.2014)      Dnes tomu bude 25 let, co byl z ústavy tehdejší ČSSR vypuštěn čl. 4:  Vedoucí silou ve společnosti i ve státě je předvoj dělnické třídy, Komunistická strana Československa, dobrovolný bojový svazek nejaktivnějších a nejuvědomělejších občanů z řad dělníků, rolníků a inteligence.       Článek sám svým zněním představoval černou díru pro jakoukoli ústavnost, neboť jednoduše oznamoval, že vedle všech ústavou definovaných orgánů zákonodárné, výkonné a soudní moci existuje v ČSSR jakási...
>>

O nerovnosti jinak.

26.06.2014 21:34
Otištěno v Hospodářských novinách 26.2.2014        V souvislosti s krizí minulých let se často hovoří i o rostoucí materiální nerovnosti uvnitř jednotlivých zemí. Lze narazit na řadu pojednání, ve kterých se uvádí, jak malé procento obyvatel disponuje velkým podílem na příjmech a majetku a jak se tento rozdíl oproti ostatním obyvatelům v posledních letech prohluboval. Obvykle se to ilustruje srovnáním mezi nejchudší desetinou obyvatel a nejbohatší desetinou, popř. jednoho procenta nejbohatších versus...
>>

Potřebujeme prezidenta?

23.11.2013 19:09
    Publikováno v MFD 14.11.2013 ve zkrácené podobě pod názvem Snění o prezidentovi V poslední době se hodně diskutuje o tom, jak by měl prezident vykonávat svoji funkci a zda by nebylo vhodné mnohem podrobněji v ústavě popsat co může a co nemůže, co musí a co nemusí. Myslím si, že je třeba problém uchopit z gruntu a položit si otázku, proč vůbec nějakého prezidenta potřebujeme. Odpověď dostaneme, pokud si položíme ještě původnější otázku , a sice jaké role podstatné pro demokratický stát zůstávají stále ještě neobsazeny poté, co jsou již vykresleny a přiděleny role...
>>

Pakt 1998

03.03.2013 12:00
    (Otištěno 2.3.2013 v MFD ve zkrácené verzi)     V kampani před prezidentskými volbami se znova objevila tzv. „opoziční smlouva“ z roku 1998. Rád bych využil vyvolání jejího přízraku ke shrnutí argumentů, proč tento pakt o rozdělení moci a pozic ve státě těžce poškodil politickou morálku v zemi – morálku, která se dodnes nevzpamatovala.     Ve volební kampani předcházející tomuto paktu vyhlásila ODS mobilizaci voličů proti levicovému nebezpečí údajně představovanému ČSSD.  Kampaň ODS lze shrnout následovně: Občané! Před...
>>

Negovaná odpovědnost

30.09.2012 14:00
  Publikováno 29.9.2012 v MFD   Pokud Poslanecká sněmovna nějaký zákon vrácený prezidentem republiky znovu schválí nadpoloviční většinou všech poslanců, tj. nejméně 101 hlasy, pak je zákon platný navzdory prezidentskému vetu. Je proto namístě otázka, jaký smysl má pravomoc prezidenta vracet zákony, když se nakonec vždy prosadí vůle většiny členů zákonodárné moci. Odpověď je nasnadě. Tato pravomoc nutí Poslaneckou sněmovnu se zákonem zabývat ještě jednou a zároveň jej podpořit nikoliv pouhou většinou poslanců přítomných v sále, ale absolutní většinou, tj. všemi těmi...
>>

Slyšte pravdivou pohádku!

20.12.2011 00:00
Otisknuto 20.12.2011 v MFD     Václav Havel dostal naší zemi do povědomí celého světa způsobem, který nám mohou ostatní právem závidět: pohádkou se šťastným koncem, která byla na rozdíl od jiných pravdivá. Bojovat pouhými slovy proti organizované a ozbrojené zlobě se muselo jevit jako úsilí sice heroické, avšak v nepohádkové realitě našeho světa odsouzené k porážce.  Ono však nejenže vedlo k vítězství, ale jeho hlavní představitel se během několika měsíců přesunul z vězení na starobylý královský hrad za jásotu velikých zástupů. Tyto obrazy obletěly celou...
>>

Záhadné a škodlivé ticho

22.11.2010 10:00
      Otištěno v MFD 22.11.2010 V posledních týdnech se v mediích vyskytují zprávy o nebezpečí, že velké státy budou snižovat hodnotu vlastních měn ve srovnání s měnami druhých států s cílem zlevnit svoje zboží a služby a tak zvýšit jejich vývoz do těchto druhých států. Takový krok by mohl přirozeně vyprovokovat „postižené“ státy k tomu, aby provedly totéž. Pokud by se tak stalo, byli bychom svědky konfliktu, kterému media zcela automaticky dala jméno „měnová válka“. Na rozdíl od klasických válek by sice neumírali vojáci na bojištích a civilisté...
>>

Počátek konce

31.08.2010 00:00
            Otištěno 31.8.2010 v MFD              Na konci sedmdesátých let bylo zřejmé, že pokus o společenský pohyb podniknutý Chartou 77 byl režimem úspěšně odražen. Přitom prostředky, kterými se režim udržoval, byly jen stínem prostředků, kterými se v padesátých letech etabloval. Žádné popravy a - téměř - žádné mučení. Ztráta kvalifikovaného zaměstnání, zaražené vycházky za ostnaté dráty, děti nepřijaté do školy, opakované zadržování na 48 hodin a v krajním případě několik let...
>>

Volby a peníze.

13.08.2010 00:00
       Otištěno 13.8.2010 v MFD pod názvem „Peníze volby nevyhrají“      Vyslovením důvěry vládě máme volby definitivně za sebou. Byla by ale škoda na ně zapomenout. Byly to totiž volby překvapivé. Nečekané úspěchy jedněch stran spolu s nečekanými neúspěchy jiných stran budou zajímavým tématem pro mnoho badatelů i inspirací pro mnoho politiků v budoucnu. Rád bych do diskuse přispěl zamyšlením nad tím, jak ve světle těchto voleb obstojí rozšířená představa, že o výsledku rozhodují peníze, tj. čím více peněz tím více billboardů a hluku a tím...
>>
Všechny články

Záznamy: 21 - 30 ze 87

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vyhledávání

© 2009 Pavel Bratinka Všechna práva vyhrazena.